Juul forlag          fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier          
           
Bøker   NY HANDELSFLÅTE UTGAVE ! LovsmlingForSjofolk2018br25mm.jpg
                                    NY UTGAVE (sept 2018)
  TIL BARN, VOKSNE & GODT VOKSNE |          
    2018/2019 utgaven er her |                                               i salg nå! | Plakater   GI MAT TIL SULTENDE BARN        
Lydbøker   Illustrert norsk skipsliste |                                      Lovsamling for sjøfolk | Store - Flotte - Underholdende - Lærerike | Klikk her og se annonsene.        
  Bilder og omtale av "alle" norske fartøy |                                          og marime skoler | Plansje Norskekysten1.jpg
Har følgende motiv igjen:
| Da betaler annonsørene en kopp        
Cd-rom   Del 1 2018/19     Handelsflåten mm. Ny! |                                              inneholder de  | Hai, Laksefisker, | ris til et barn i nød (Hungersite)      
    Del 2 2018           Havfiskeflåten mm.  |                                            viktigste lovene,  | Arktiske fisker, Kystfugler,  |        
Video   Del 3 2018           Kystfiskeflåten mm. |                                       forskriftene og reglene  | Sportsfisker, | Akkurat nå        
   
IllustrertNorskSkipslisteDel1-2018-19-150dpi25,mmbr.jpg IllustrertNorskSkipslisteDel2.jpg
IllustrertNorskSkipslisteDel3.jpg
|                                          som gjelder til sjøs | Ferskvannsfisker, | Skipstrafikken        
Plansjer   |                                                                        >> | Tang og tare | Værmelding for kyst og hav      
    | | 100cm høy, 70cm bred >> | Kvitring om havbruk        
Sjøkart   | FlofjereB25br.jpg
"Alt" om FLO OG FJÆRE                     >>
| | Kvitring om fiskeri    
    |                                  Boken for alle på, ved og i | KYSTNÆRINGER 1 - FISKE OG FANGST | J-meldinger    
AquaLingua   |                                  sjøen. Om sol, måne, tide- | Nå i nytt opplag    >> | Landa fangst sist veke      
    se våre tilbud  >> |                                  vann, stormflo, ulykker og | VANNKVALITET OG SMOLTPRODUKSJON | Fiskehelse.no        
Om forlaget   |                                  forlis. Bruk av havnetider, | Nå i nytt opplag    >> | Kysten rundt med web-kamera        
    SkipsforlisUtenforVestAgder.jpg,SkipsforlisUtenforAustAgderTelemark25mmbr.jpg
SKIPSFORLIS
|                                  beregne flo- og fjæretider. | | Slik er det      
Lenker   |                                  Mange fun-facts. En bok |
Veien Til Perdition20mmbr.jpg
Putte Panda 20mmbr.jpg Annika20mmbr.jpg
TEGNESERIER for alle mellom 6 og 96 !
| Fiskeri iflg. Store Norske Leksikon    
    |                                  spesielt for fiskere, hav- | | Fiskeri iflg. Wikipedia    
Startsiden   |                                  brukere, fritidsbåtfolk og | | Fiskeri i EU        
    |                                  dykkere + vandrere i fjæra. | | Yrkesfisker.no - Sjøfartsdirektoratet  
Juul forlag   | | | Akvakultur iflg. Store Norske Leksikon    
Blinken 16   |                   Sjøkart    |   | Akvakultur iflg Wikipedia      
1349 Rykkinn   | Oppdaterte versjoner trykkes ved bestilling | | Akvakultur i EU    
Tlf. 67 13 21 68   | For yrke og fritid                                             >> | NAVIGASJON. MOTOR OG SJØMANNSKAP | Lokale fiskenavn      
post@juulforlag.no   | | for yrkesutøvere        >> | Aviser / Tidsskrifter        
www.juulforlag.no   NorskFyrliste2018br25mm.jpg
                                 NORSK FYRLISTE 2018
| FOR LEG OG LÆRD |   og glade amatører     >> | Fisken og havet - havforskn.inst      
Organisasjonsnr:                                         Nyeste utgave |