Juul forlag          fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier          
           
Bøker       |          
    2017 utgavene er her!   | Norges fiskeri- og kysthistorie | Sjødyr plakater   GI MAT TIL SULTENDE BARN        
Lydbøker   Illustrert norsk skipsliste | Et "bare må ha" bokverk i 5 bind | Store - Flotte - Underholdende - Lærerike | Klikk her og se annonsene.        
  Bilder og omtale av "alle" norske fartøy | Bøkene kan kjøpes enkeltvis eller samlet. | Plansje Norskekysten1.jpg
| Da betaler annonsørene en kopp        
Cd-rom   Del 1 2016/2017  Handelsflåten mm. | Om "Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk",  | 29 forskjellige motiv | ris til et barn i nød (Hungersite)      
    Del 2 2017            Havfiskeflåten mm.  | "Ekspansjon i eksporfiskeria 1720-1880", | |        
Video   Del 3  2017           Kystfiskeflåten mm. | "Ei næring tar form, 1880-1970" | | Akkurat nå