Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER Kystkultur Fiskeri Havbruk/Akvakultur      
  NFKH1.jpg
Varenavn   Norges fiskeri- og kysthistorie Bind I - Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk: fram til 1720      
Lydbøker   Varetype bok        
  Pris kr Selger nå bare Bind I - V samlet for kr 1699  (isbn 978-82-321-0122-1)            
Cd-rom   ISBN 978-82-321-0424-6      
    Forfattter Alf Ragnar Nielssen (red.)        
Video Antall sider 590            
    Språkform bm            
Plansjer   Innbinding innb            
           
AquaLingua   Hva ville Norge vært uten kyst?          
    Fisk og andre marine ressurser har vært en sentral del av eksistensgrunnlaget for kystbefolkningen og en vesentlig inntekts-              
Om forlaget   kilde for landet gjennom det meste av vår historie.              
                 
Lenker   Norges fiskeri- og kysthistorie, bind I - V, er den første nasjonale, helhetlige fiskerihistorien som er skrevet. Men dette er               
    ikke bare en fremstilling av fiskerienes rolle og betydning. Det er også en fortelling om kysten og kystsamfunnene, om               
Startsiden   kystbefolkningens levemåte og kultur.               
                 
Juul forlag   Handlingen utspiller seg over flere tusen år, langs en 3000 kilometer lang kyst hvor storparten av landets befolkning har               
Blinken 16   hatt sitt liv og sitt hjem. Verket er således et bidrag til forståelsen av Norge som en kystnasjon.              
1349 Rykkinn                
Tlf. 67 13 21 68                
post@juulforlag.no   Bind I - Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk, tar for seg historien fra de tidligste tider og fram til 1720. Vi starter med               
www.juulforlag.no   en beskrivelse av de naturgitte forutsetninger for liv både over og under vann langs norskekysten. Videre ser vi på kyst-              
Organisasjonsnr:   samfunnenes gradvise utvikling gjennom steinalderen, bronsealderen og jernalderen.                
984676867 mva                
Bank kontonr.:   Fra 1000-tallet av vokser det kommersielle eksportfisket fram, og vi følger historien om dets utvikling og betydning for               
5134.06.17162   det norske samfunnet gjennom blomstringstider og kriser fram til begynnelsen av 1700-tallet. Boka har et helhetlig               
    perspektiv og handler ikke bare om fiskerier, men også om kystkultur i vid forstand, der tema som bosetting, båt-              
BØKER   bygging, skipsfart og handel også er gitt stor plass.              
                 
Lydbøker   Omtale av de andre bøkene i serien:              
    Bind II Norges fiskeri- og kysthistorie - Ekspansjon i eksporfiskeria 1720-1880 (kr 588)              
Cd-rom   Bind III Norges fiskeri- og kysthistorie - Ei næring tar form, 1880-1970 (kr 588)              
    Bind IV Norges fiskeri- og kysthistorie - Havet, fisken og oljen, 1970-2014 (kr 488)              
Video   Bind V Norges fiskeri- og kysthistorie - Over den leiken ville han rå - Norsk havbruksnærings historie (kr 488)              
                 
Plansjer   Se også omtale av bokserien på www.fiskebat.no              
    … og her noen sider fra bind I              
AquaLingua                
                 
Om forlaget   Bestill boka nå Tips andre om denne bokserien              
    post@juulforlag.no              
Lenker   tlf 67 13 21 68              
    eller postadressen              
Startsiden                  
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg              
    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.              
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse               
                 
03.07.2017     webmaster: post@juulforlag.no