Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier        
               
Bøker   Fiskeri Fritidsbåt              
    Varenavn   Sjøkart   Hovedkart: Standardkartverk-serien over norskekysten fra Grense Jakobselv til svenskegrensen. Målestokk 1:50 000 (med få unntak)  
Lydbøker   Varetype kart   Hovedkart - Svalbard:  Målestokk 1:100 000. Serien dekker også Bjørnøya, Jan-Mayen og Bouvetøya  
    Pris      kr 245 * Fiskerikart:  UTGÅTT - Navigasjons og fiskerikart (m/ bl.a. om bunnforhold). Målestokk 1:700 000 - 1:1800 00, dekker Nordlige del av Norsjøen og store deler av Barentshavet
Cd-rom   Pris      kr 298 ** Kystkart: Til navigering i kyststrøk som ikke er dekket av hovedkartserien, i utenskjærs seilas langs kysten og på fiskebankene. Målestokk 1:100 000 - 1:350 000
      Havnekart: Viser innseilinger og havner i målestokk 1:5 000 - 1: 25 000. Gir detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene.  
Video   Kartene er ajourført   Overseilingskart: Kartserie over Nordlige Atlanterhav, Øst-Grønland, Island, Grønlandshavet, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Målestokk 1:600 000 - 1:10 000 000
    fram til kjøpstidspunkt---> Hold deretter kartene oppdatert med Sjøkartvekets Etterretninger for sjøfarende    
Plansjer       * Til profesjonell navigasjon iht. SOLAS, trykket på papir for påtegning med blyant. Leveres i hylse.        
    Se også omtale av ** Til fritidsbruk trykket på plastpapir (Tyvek, vannfast, rivesikkert), ikke godkjent  for profesjonell navigasjon da det er vanskelig å skrive på med blyant. Leveres falset til A4 i kartmappe.  
SJØKART   båtsportkart        
        FISKERIKART           HAVNEKART  
AquaLingua   Nr Tittel Målestokk Datum Utgiv Nr Tittel  (fra svenskegrensa til russegrensa) Målestokk Datum Utgiv
    551 UTGÅTT - Barentshavet, sørvestlige del 1:700 000  ED50
Om forlaget   552 UTGÅTT - Vesterålen - Vest Finnmark - Bjørnøya 1:700 000  ED50 470 Singlefjorden, Iddefjorden med Halden havn 1:25 000 ED50 nyeste
      557 UTGÅTT - Haltenbanken - Vesterålen 1:700 000  ED50 464 Fredrikstad havn 1:10 000 ED50 nyeste
Lenker     558 UTGÅTT - Vikingbanken-Haltenbanken 1:700 000  ED50 465 Sarpsborg havn 1:10 000 ED50 nyeste
      559 UTGÅTT - Nordsjøen, norde blad 1:800 000  ED50 482 Moss havn 1:20 000 ED50 nyeste
Startsiden             402 Spro-Filtvet 1:25 000 ED50 nyeste
      KYSTKART         401 Oslo-Spro 1:25 000 ED50 nyeste
Juul forlag     201 UTGÅTT - Oslofjorden                              1:120 000 ED50 452 Oslo havn 1:10 000 NGO nyeste
Blinken 16     Oslofjordens munning 472 Drammen havn 1:7 500 ED50 nyeste
1349 Rykkinn     486 Horten havn 1:10 000 ED50 nyeste
Tlf. 67 13 21 68     202 UTGÅTT - Fra Jomfruland til Fulehuk og Strømstad 1:100 000 NGO 481 Åsgårdstrand - Slagentangen 1:10 000 ED50 nyeste
post@juulforlag.no     270 UTGÅTT - Lopphavet 1:100 000 WGS84 468 Tønsberg havn 1:10 000 ED50 nyeste
www.juulforlag.no     305 (INT1300) Skagerak 1:360 000 WGS84 nyeste 480 Larvik havn. Sandefjord havn 1:10 000 ED50 nyeste
Organisasjonsnr:     306 Skagerak, vestre blad 1:360 000 NGO nyeste 473 Langesund - Herøya 1:20 000 WGS84 nyeste
984676867 mva     307 Stavanger - Florø 1:350 000 ED50 nyeste 474 Porsgrunn - Skien 1:20 000 WGS84 nyeste
Bank kontonr.:     308 Florø - Smøla 1:350 000 ED50 nyeste 453 Arendal havn 1:7 500 NGO nyeste
5134.06.17162     309 Fra Smøla til Vega 1:350 000 ED50 nyeste 451 Grimstad 1:20 000 WGS84 nyeste
      310 Fra Leka og Sklinna til Vestfjorden 1:350 000 ED50 nyeste 459 Kristiansand havn 1:10 000 WGS84 nyeste
Bøker     311 Fra Støtt til Andenes 1:350 000 ED50 nyeste 457 Mandal havn 1:10 000 NGO nyeste
      321 Fra Andenes til Grøtsund 1:200 000 ED50 nyeste 477 Farsund havn med innseilinger 1:10 000 ED50 nyeste
Lydbøker     322 Fugløybanken - Lopphavet 1:200 000 ED50 nyeste 478 Flekkefjord havn med innseilinger 1:20 000 ED50 nyeste
      323 Fra Sørøya til Nordkapp 1:200 000 ED50 nyeste 467 Egersund havn Sirevåg og Hellvik med innseilinger 1:20 000 ED50 nyeste
Cd-rom     324 Fra Nordkapp til Kjølnes 1:200 000 ED50 nyeste 475 Risavika med innseilinger 1:25 000 ED50 nyeste
      325 Fra Slettnes til Grense Jakobselv 1:200 000 ED50 nyeste 455 Stavanger havn med innseilinger 1:25 000 ED50 nyeste
Video     502 UTGÅTT - Bjørnøyfarvannet 1:200 000 ED50 485 Sandnes havn 1:10 000 ED50 nyeste
      503 UTGÅTT - Fra Bellsundet til Forlandsrevet m/Isfjorden 1:200 000 Grønnfjord 471 Kvitsøy og Skudeneshavn 1:20 000 ED50 nyeste
Plansjer     504 UTGÅTT - Fra Sørkapp til Bellsund 1:200 000 ED50     Skudesneshavn
      509 UTGÅTT - Fra Storfjordrenna til Forlandsrevet m/Isfjorden 1:10 000 Grønnfjord 491 Kårstø og Karmsundet 1:20 000 WGS84 nyeste
SJØKART     510 UTGÅTT - Fra Kapp Linnè med Isfjorden til Sorgfjorden 1:350 000 Grønnfjord     Karmsundet
      Opp     469 Nordre Karmsund med Haugesund havn 1:10 000 ED50 nyeste
AquaLingua     HOVEDKART (nyeste utgaver)         460 Bergen havn 1:10 000 WGS84 nyeste
      001 Oslofjorden. Færder – Hvaler – Halden  1:50 000 WGS84 nyeste 493 Kollsnes 1:5 000 WGS84 nyeste
Om forlaget     002 Torbjørnskjær – Fulehuk – Rakkebåene 1:50 000 WGS84 nyeste 483 Fedje - Mongstad 1:25 000 WGS84 nyeste
      003 Oslofjorden. Fulehuk – Filtvet – Rødtangen 1:50 000 WGS84 nyeste 479 Florø havn, Stabben-farvannet 1:10 000 ED50 nyeste
Lenker     004 Oslo – Rødtangen – Drammen 1:50 000 WGS84 nyeste 490 Ulvesundet med Måløy hamn 1:10 000 WGS84 nyeste
        005 Svenner – Porsgrunn – Jomfruland 1:50 000 WGS84 nyeste 456 Ålesund havn 1:20 000 ED50 nyeste
Startsiden   006 Jomfruland – Risør 1:50 000 WGS84 nyeste 484 Molde havn 1:10 000 ED50 nyeste
    007 Risør – Arendal 1:50 000 WGS84 nyeste 494 Nyhamna 1:5 000 WGS84 nyeste
Juul forlag   008 Arendal – Lillesand 1:50 000 WGS84 nyeste 454 Kristiansund havn 1:10 000 ED50 nyeste
Blinken 16   009 Lillesand – Ny-Hellesund 1:50 000 WGS84 nyeste 458 Trondheim havn 1: 7 500 NGO nyeste
1349 Rykkinn   010 Ny-Hellesund – Lindesnes 1:50 000 WGS84 nyeste 488 Brønnøysund med innseilinger 1:10 000 ED50 nyeste
Tlf. 67 13 21 68   011 Lindesnes – Lista 1:50 000 WGS84 nyeste 463 Mo i Rana 1:10 000 WGS84 nyeste
post@juulforlag.no 012 Lista – Svåholmane 1:50 000 WGS84 nyeste 476 Bodø havn 1:10 000 WGS84 nyeste
www.juulforlag.no 013 Nesvåg – Kvassheim 1:50 000 WGS84 nyeste 462 Svolvær - Kabelvåg 1:10 000 WGS84 nyeste
Organisasjonsnr: 014 Ogna – Tananger 1:50 000 WGS84 nyeste 461 Narvik havn 1:10 000 WGS84 nyeste
984676867 mva 015 Ryfylkefjordane. Sjernarøyane – Sauda 1:50 000 WGS84 nyeste 487 Harstad havn 1:10 000 WGS84 nyeste
Bank kontonr.: 016 Tananger – Stavanger – Skudenes 1:50 000 WGS84 nyeste 466 Tromsøysundet - Sandnessundet med Tromsø havn 1:20 000 ED50 nyeste
5134.06.17162 132  Høgsfjorden - Lysefjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 489 Hammerfest med innseilinger 1:20 000 WGS84 nyeste
  017 Karmsundet - Ryvarden - Skjoldafjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 492 Melkøya - Muolkkut 1:10 000 WGS84 nyeste
Bøker 019 Ryvarden – Selbjørnsfjorden (nr 018 ikke i bruk) 1:50 000 WGS84 nyeste Opp
  020 Sunnhordlandsfjordene 1:50 000 WGS84 nyeste
Lydbøker 021 Selbjørnsfjorden – Bergen 1:50 000 WGS84 nyeste   OVERSEILINGSKART  
  022 Samnanger- Bjørna- og Ytre Hardangerfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 300 INT 10 / Norwegian Sea (Norskehavet) 1:10 000 000 WGS84 nyeste
Cd-rom 117  Ytre Hardangerfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 301 INT 140 /  Nordsjøen 1:1 500 000 WGS84 nyeste
  118  Indre Hardangerfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 302 UTGÅTT - Bergen – Andenes
Video 023 Bergen – Fedje 1:50 000 WGS84 2008 7046662000234 Bergen – Fedje 1:50 000 WGS84 nyeste 303 INT 100 / Norskehavet, Norge-Jan Mayen 1:3 500 000 WGS84 nyeste
  119  Osterfjorden og Sørfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 304 INT 101 / Norskehavet, Norge-Island 1:3 500 000 WGS84 nyeste
Plansjer 120  Hjeltefjorden. Stureterminalen - Mongstad 1:50 000 WGS84 nyeste 315 INT 930 / Grønlandshavet 1:3 500 000 WGS84 nyeste
  024 Fensfjorden - Sognesjøen 1:50 000 WGS84 nyeste
SJØKART 121  Ytre Sognefjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 505 INT 9311 / Fra Bjørnøya til Isfjorden, Storfjorden og Hopen 1:700 000 WGS84 nyeste
  122  Indre Sognefjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 506 INT 9312 / Fra Storbanken og Sentralbanken til Novaja Zemlja 1:700 000 WGS84 nyeste
AquaLingua 124  Sognefjorden. Fra Fresvik til Gudvangen og Flåm 1:50 000 WGS84 nyeste 507 INT 9313 / Nordsvalbard 1:700 000 WGS84 nyeste
  025 Sognesjøen - Stavenes 1:50 000 WGS84 nyeste 514 INT 933 / Barentshavet 1:2 000 000 WGS84 nyeste
Om forlaget 026 Håsteinen - Batalden 1:50 000 WGS84 nyeste 515 INT 932 / Svalbard-Grønland 1:2 000 000 WGS84 nyeste
  027 Sunnfjord 1:50 000 WGS84 nyeste 549 INT 909 / Mount Sipe - Cape Colbeck 1:2 000 000 WGS84 nyeste
Lenker 028 Bremanger 1:50 000 WGS84 nyeste 550 INT 904 / Dronning Maud Land 1:2 000 000 WGS84 nyeste
  029 Stad 1:50 000 WGS84 nyeste Opp
Startsiden 123  Nordfjord 1:50 000 WGS84 nyeste      
  125  Haugsholmen - Volda 1:50 000 WGS84 nyeste HOVEDKART - SVALBARD (m/ Bjørnøya, Jan-Mayen og Bouvetøya)
Juul forlag 030 Haugsholmen - Ålesund 1:50 000 WGS84 nyeste      
Blinken 16 126 Storfjorden. Ytre del med Hjørnundfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 501 Bjørnøya 1:100 000 WGS84 nyeste
1349 Rykkinn 127  Storfjorden. Indre del., Sjøholt - Geiranger 1:50 000 WGS84 nyeste 512 INT 9301 / Jan Mayen 1:100 000 WGS84 nyeste
Tlf. 67 13 21 68 031 Breisundet - Fjørtoft 1:50 000 WGS84 nyeste
post@juulforlag.no 032 Steinshamn - Hustadvika 1:50 000 WGS84 nyeste
www.juulforlag.no 033 Harøyfjorden - Molde 1:50 000 WGS84 nyeste 513 Svalbard havner: Sveagruva 1:15 000 WGS84 nyeste
Organisasjonsnr: 034 Romsdalsfjorden. Molde - Åndalsnes 1:50 000 WGS84 nyeste 513 Svalbard havner: Forlandsrevet 1:50 000 WGS84 nyeste
984676867 mva 035 Hustadvika 1:50 000 WGS84 nyeste 513 Svalbard havner: Adventsfjorden 1:25 000 WGS84 nyeste
Bank kontonr.: 128  Kristiansund - Sunndalsøra 1:50 000 WGS84 nyeste 513 Svalbard havner: Ny Ålesund 1:25 000 WGS84 nyeste
5134.06.17162 129  Halsafjorden - Surnadalsøra 1:50 000 WGS84 nyeste
  036 Kristiansund - Tyrhaug 1:50 000 WGS84 nyeste
Bøker   037 Tyrhaug - Trondheimsleia 1:50 000 WGS84 nyeste 516 INT 2656 / Bouvetøya 1:60 000 WGS84 nyeste
  038 Trondheimsleia. Terningen - Kyrksæterøra - Ørlandet 1:50 000 WGS84 nyeste 521 Femtebreen - Gråhuken 1:100 000 WGS84 nyeste
Lydbøker 039 Trondheimsfjorden. Agdenes - Thamshamn - Buvika 1:50 000 WGS84 nyeste 522 Forlandsrevet - Femtebreen 1:100 000 WGS84 nyeste
  130  Trondheimsfjorden. Trondheim - Skogn 1:50 000 WGS84 nyeste 523 Isfjorden 1:100 000 WGS84 nyeste
Cd-rom 131  Trondheimsfjorden. Levanger - Steinkjer 1:50 000 WGS84 nyeste 524 Prins Karls Forland - Barentsburg 1:100 000 WGS84 nyeste
  040 Smøla 1:50 000 WGS84 nyeste 525 Bellsund - Van Mijenfjorden 1:100 000 WGS84 nyeste
Video 041 Frøya - Gjæsingen 1:50 000 WGS84 nyeste 526 Hornsund 1:50 000 WGS84 nyeste
  042 Gjæsingen - Halten 1:50 000 WGS84 nyeste 527 Sørkapp 1:100 000 WGS84 nyeste
Plansjer 043 Agdenes - Lauvøya 1:50 000 WGS84 nyeste 533 Storfjorden. Freemansundet-Heleysundet-Sørporten 1:100 000 WGS84 nyeste
  044 Lauvøya - Halten - Roan 1:50 000 WGS84 nyeste
Bøker 045 Roan - Grunnan 1:50 000 WGS84 nyeste 534 Olgastretet. Freemansundet - Svenskøya 1:100 000 WGS84 nyeste
  046 Folda 1:50 000 WGS84 nyeste 535 Erik Eriksentretet.  Sørporten - Svenskøya 1:100 000 ED50 nyeste
AquaLingua 047 Namsfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste 536 Hinlopenstretet S.  Sørporten - Fosterøyane 1:100 000 WGS84 nyeste
  048 Gjæslingan - Dolmsundet 1:50 000 WGS84 nyeste
Om forlaget 133  Innerfolda - Tosen - Bindalsfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
  049 Ytter Vikna 1:50 000 WGS84 nyeste 537 Hinlopenstretet N. Fosterøyane - Nordporten 1:100 000 WGS84 nyeste
Lenker 050 Vikna - Sklinna 1:50 000 WGS84 nyeste 539 Norskebanken (nr 538 er ikke i bruk) 1:100 000 ED50 nyeste
  051 Dolmsundet - Lyngvær 1:50 000 WGS84 nyeste 540 Hinlopenrenna. Moffen - Lågøya 1:100 000 ED50 nyeste
Startsiden 133  Innerfolda - Tosen - Bindalsfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste       Opp
  134  Ursfjorden - Velfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
Juul forlag 052 Høgbrakan 1:50 000 WGS84 nyeste
Blinken 16 053 Lyngvær - Straumøyan 1:50 000 WGS84 nyeste
1349 Rykkinn 054 Vega - Bremsteinen - Skjærvær 1:50 000 WGS84 nyeste
Tlf. 67 13 21 68 055 Straumøyan - Tjøtta 1:50 000 WGS84 nyeste
post@juulforlag.no 134  Ursfjorden - Velfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
www.juulforlag.no 056 Tjøtta - Dønna 1:50 000 WGS84 nyeste
Organisasjonsnr: 057 Vefsen - og Leirfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
984676867 mva 058 Skipbåtsvær - Træna 1:50 000 WGS84 nyeste
Bank kontonr.: 059 Dønna - Lurøya 1:50 000 WGS84 nyeste
5134.06.17162 060 Ranfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
  061 Træna - Nesøya - Myken 1:50 000 WGS84 nyeste
Bøker 062 Lurøya - Nesøya - Rødøya 1:50 000 WGS84 nyeste
  063 Myken - Ternholman 1:50 000 WGS84 nyeste
Lydbøker 135  Rødøya - Støtt 1:50 000 WGS84 nyeste
  064 Støtt - Saltfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
Cd-rom 065 Fleinvær - Bodø - Landegode 1:50 000 WGS84 nyeste
  136  Beiarn og Saltfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
Video 137  Skjerstadfjorden - Rognan 1:50 000 WGS84 nyeste
  066 Landegode - Kjærringøy - Leines 1:50 000 WGS84 nyeste
Plansjer 138  Sørfolla 1:50 000 WGS84 nyeste
  139  Nordfolla 1:50 000 WGS84 nyeste
SJØKART 067 Leines - Grøtøya - Steigen 1:50 000 WGS84 nyeste
  068 Steigen - Tranøy 1:50 000 WGS84 nyeste
AquaLingua 069 Tranøy - Raftsundet 1:50 000 WGS84 nyeste
  141  Ofotfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
Om forlaget        140  Tysfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
  142  Narvik - Skjomen - Rombaken 1:50 000 WGS84 nyeste
Lenker 070 Røst - Værøy 1:50 000 WGS84 nyeste
  071 Værøy - Lofotodden 1:50 000 WGS84 nyeste
Startsiden 072 Lofotodden - Stamsund 1:50 000 WGS84 nyeste
  073 Ure - Gimsøystraumen - Svolvær 1:50 000 WGS84 nyeste
Juul forlag 074 Fra Fuglehuk og Ramberg til Eggum 1:50 000 WGS84 nyeste
Blinken 16 075 Fra Eggum og Gimsø til Gaukværø og Stokmarknes 1:50 000 WGS84 nyeste
1349 Rykkinn 076 Stokmarknes - Sortland - Malnes 1:50 000 WGS84 nyeste
Tlf. 67 13 21 68 077 Tjeldsundet - Harstad - Lavangen 1:50 000 WGS84 nyeste
post@juulforlag.no 078 Hovden - Langenes - Risøysundet 1:50 000 WGS84 nyeste
www.juulforlag.no 079 Risøysundet - Kvæfjorden - Harstad 1:50 000 WGS84 nyeste
Organisasjonsnr: 080 Harstad - Sjøvegan - Dyrøya 1:50 000 WGS84 nyeste
984676867 mva 081 Fra Nordmjele til Andenes og Dvergberg 1:50 000 WGS84 nyeste
Bank kontonr.: 082 Andfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
5134.06.17162 083 Dyrøy - Gibostad 1:50 000 WGS84 nyeste
  084 Gibostad - Rystraumen - Hekkingen 1:50 000 WGS84 nyeste
Bøker 143  Malangen og Balsfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
  085 Ytre Senja 1:50 000 WGS84 nyeste
Lydbøker 086 Ytre Kvaløya 1:50 000 WGS84 nyeste
  087 Rystraumen - Tromsø - Grøtsundet 1:50 000 WGS84 nyeste
Cd-rom 143  Malangen og Balsfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
    088 Lyngøya - Nordkvaløya 1:50 000 WGS84 nyeste
Video 089 Sørfugløya - Torsvåg 1:50 000 WGS84 nyeste
  090 Ullsfjorden og Lyngenfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste
Plansjer 091 Grøtsundet - Lyngstuva - Kågen 1:50 000 WGS84 nyeste      
  092 Karlsøy - Flatværet - Gåsan 1:50 000 WGS84 nyeste
SJØKART 093 Fugløya - Arnøya 1:50 000 WGS84 nyeste      
  094 Skjervøy - Kvænangen 1:50 000 WGS84 nyeste      
AquaLingua 095 Brynilen - Loppa - Sørøya 1:50 000 WGS84 nyeste      
  096 Altafjorden og Langfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
Om forlaget 097 Sørøysund - Stjernsund - Rognsund 1:50 000 WGS84 nyeste      
  098 Sørøysundet - Vargsund - Hammerfest 1:50 000 WGS84 nyeste      
Lenker 099 Kvalsundet - Revsbotn - Reinøysundet 1:50 000 WGS84 nyeste      
  100 Ytre Sørøya 1:50 000 WGS84 nyeste      
Startsiden 101 Fra Hammerfest til Fruholmen 1:50 000 WGS84 nyeste      
  102 Bustadsund - Rolvsøy - Måsøy 1:50 000 WGS84 nyeste      
Juul forlag 103 Fra Maasøy til Nordkapp og Honningsvaag 1:50 000 WGS84 nyeste      
Blinken 16 104 Fra Nordkapp og Litle Tamsøy til Sværholt 1:50 000 WGS84 nyeste      
1349 Rykkinn 105 Porsangen. Fra Reppvåg til Kistrand 1:50 000 WGS84 nyeste      
Tlf. 67 13 21 68 106 Porsangerfjorden. Kistrand - Lakselv 1:50 000 WGS84 nyeste      
post@juulforlag.no 107 Laksefjorden. Kunes-Tømmervik-Mårøya 1:50 000 WGS84 nyeste      
www.juulforlag.no 108 Sværholt - Hopseidet - Nordkinn 1:50 000 WGS84 nyeste      
Organisasjonsnr: 109 Nordkinn - Tanahorn 1:50 000 WGS84 nyeste      
984676867 mva 110 Tanafjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
Bank kontonr.: 111 Berlevåg - Båtsfjord 1:50 000 WGS84 nyeste      
5134.06.17162 112 Båtsfjord - Hamningberg 1:50 000 WGS84 nyeste      
  113 Hamningberg - Vardø 1:50 000 WGS84 nyeste      
Bøker 114 Ytre Kiberg - Vadsø 1:50 000 WGS84 nyeste      
  115 Fra Vadsø til bunnen av Varangerfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
Lydbøker 116 Sør-Varanger. Fra Bugøynes til Grense Jakobselv 1:50 000 WGS84 nyeste      
  117 Ytre Hardangerfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
Cd-rom 118 Indre Hardangerfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
  119 Osterfjorden og Sørfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
Video 120 Hjeltefjorden. Stureterminalen - Mongstad 1:50 000 WGS84 nyeste      
  121 Ytre Sognefjorden 1:75 000 WGS84 nyeste      
Plansjer 122 Indre Sognefjorden 1:75 000 WGS84 nyeste      
  123 Nordfjord 1:80 000 WGS84 nyeste      
SJØKART 124 Sognefjorden. Fra Fresvik til Gudvangen og Flåm 1:50 000 WGS84 nyeste      
  125 Haugsholmen - Volda 1:50 000 WGS84 nyeste      
AquaLingua 126 Storfjorden. Ytre del med Hjørnundfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
  127 Storfjorden. Indre del., Sjøholt - Geiranger 1:50 000 WGS84 nyeste      
Om forlaget 128 Kristiansund - Sunndalsøra 1:50 000 WGS84 nyeste      
  129 Halsafjorden - Surnadalsøra 1:50 000 WGS84 nyeste      
Lenker 130 Trondheimsfjorden. Trondheim - Skogn 1:50 000 WGS84 nyeste      
  131 Trondheimsfjorden. Levanger - Steinkjer 1:50 000 WGS84 nyeste      
Startsiden 132 Høgsfjorden - Lysefjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
  133 Innerfolda - Tosen - Bindalsfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
Juul forlag 134 Ursfjorden - Velfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
Blinken 16 135 Rødøya - Støtt 1:50 000 WGS84 nyeste      
1349 Rykkinn 136 Beiarn og Saltfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
Tlf. 67 13 21 68 137 Skjerstadfjorden - Rognan 1:50 000 WGS84 nyeste      
post@juulforlag.no 138 Sørfolla 1:50 000 WGS84 nyeste      
www.juulforlag.no 139 Nordfolla 1:50 000 WGS84 nyeste      
Organisasjonsnr: 140 Tysfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
984676867 mva 141 Ofotfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
Bank kontonr.: 142 Narvik - Skjomen - Rombaken 1:50 000 WGS84 nyeste      
5134.06.17162   143 Malangen og Balsfjorden 1:50 000 WGS84 nyeste      
                 
               
  Bestill fra Tips andre om disse sjøkartene          
  post@juulforlag.no          
  tlf 67 13 21 68            
  eller postadressen          
           
  Vi sender faktura med sjøkartene. Forpakning på kr 20 og ordinær porto kommer i tillegg.          
  Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.          
  Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse           
               
14.01.2016       webmaster: post@juulforlag.no