Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier    
 
Bøker
    Bestemmelsesnøkkel til norske fisker
Lydbøker Spol ned til aktuelt nøkkelnr, klikk på artsnavn for omtale og f for foto / bilde
     
CD-rom Foto Nøkkel Fra
  f nr nr
Video   1a   Kjeveløs sugemunn med horntenner, ikke parede buk- og brystfinner >>>   Rundmunner 2a
    1b   Munn med kjever, med buk- og/eller brystfinner >>>   Fisker 5a
Plansjer                                                                
  2a 1a Rundmunner:7 gjellespalter på hver side, synlige øyne >>> Niøyer 3a
AquaLingua f 2b 1 gjellespalte på hver side, ingen synlige øyne >>> Slimål - Myxine glutinosa
                                                                 
Om forlaget f 3a 2a Niøyer: Munnskiven med mange tannkretser, maxillarskivens 2 tenner tett sammen >>> Havniøye - Petromyzon marinus
  3b Munnskiven med få tenner, maxilarskivens 2 tenner med tydelig mellomrom >>>   brakk- og ferskvann niøye  4a
Lenker                                                                
  f 4a 3b Brakk- og ferskvannniøye: Ryggfinner tydelig atskilt >>>      Elveniøye - Lampetra fluviatilis
Startsiden f 4b   Ryggfinner berører hverandre >>>   Bekkeniøye - Lampetra planeri
                                                                 
Juul forlag 5a 1b Fisker: 5 eller flere ytre gjellespalter >>>   Haier og skater 8a
Blinken 16 5b Med gjellelokk >>>   Beinfisk 6a
1349 Rykkinn                                                                
Tlf. 67 13 21 68 6a 5b Beinfisk: Hud kledd med skjelle eller beinplater, eller naken, munn endestilt >>>   Ekte beinfisk 27a
Faks 67 13 10 99 6b Hud naken eller kledd med større eller mindre beinplater, munn på undersiden av hodet >>> 6b
post@juulforlag.no                                                                
www.juulforlag.no 7a 6b Hud naken, halen lang og trådformet  >>>    Havmus - Chimaera monstrosa
Organisasjonsnr: f 7b Halen med usymetrisk finne, kropp med 5 lengderekker av beinplater >>> Stør - Acipenser sturio
984676867 mva                                                                
Bank kontonr.:   8a 5a Haier og skater: Mangler gjellokk, alminnelig fiskeform >>> Haier 9a
5134.06.17162   8b   Flattrykk buk/rygg, gjellespalter på kroppens underside >>> Skater 321a
                                                                 
    9a 8a Haier: 5 gjellespalter på hver side, 2 ryggfinner >>> 11a
BØKER 9b 6 gjellespalter på hver side, 1 ryggfinne >>> 10a
                                                                 
Lydbøker f 10a 9b Ulike tenner i over- og underkjeve, butt kropp >>> Kamtannhai - Hexanchus griseus
  f 10b Like tenner i over- og underkjeven, slank kropp >>>  Kragehai - Chlamydoselachus anguineus
CD-rom                                                                
  11a 9a Gattfinne mangler >>> 12a
Video 11b Gattfinne tilstede >>> 16a
                                                                 
Plansjer f 12a 11a Kroppen flattrykt, store brystfinner >>>  Havengel - Squatina squatina
  12b Kroppen fiskeformet, vanlig brystfinnestørrelse >>>   Håfamilien 13a
AquaLingua                                                                
    13a 12b Pigg forrest i hver ryggfinne >>> 14a
Om forlaget   13b   Ingen pigg forrest i hver ryggfinne >>> 15a
                                                                 
Lenker f 14a 13a Første ryggfinne større enn den andre underside lys >>> Pigghå - Squalus acanthias
  f 14b   Første ryggfinne mindre enn den andre, underside mørk >>> Svarthå - Etmopterus spinax
Startsiden                                                                
  f 15a 13b (mangler gattfinne, inngen pigg forrest i hver ryggfinne) >>> Håkjerring - Somniosus microcephalus
Juul forlag                                                                
Blinken 16   16a 11b (gattfinne tilstede) Første ryggfinne rett over eller bak bukfinnefestet >>> 17a
1349 Rykkinn   16b   Første ryggfinne langt foran bukfinnefestet >>> 18a
Tlf. 67 13 21 68                                                                
Faks 67 13 10 99 f 17a 16a (første ryggfinne over/bak bukfinnefestet) 2 tornerader langs halefinner øvre kant >>> Hågjel - Galeus melanostomus
post@juulforlag.no f 17b   Ingen torner langs halefinnens øvre kant >>> Småflekket rødhai - Scyliorhinus canicula
www.juulforlag.no                                                                
Organisasjonsnr:   18a 16b (første ryggfinne langt foran bukfinnefestet) Spolen/haleroten med en kjøl på hver side >>> 19a
984676867 mva   18b   Spolen/haleroten uten sidekjøler >>> 20a
Bank kontonr.:                                                                
5134.06.17162 f 19a 18a Gjellespaltene dekker hele kroppshøyden >>>  Brugde - Cetorhinus maximus
  f 19b   Gjellespaltene dekker ikke hele kroppshøyden >>>  Håbrann - Lamna nasus
          
  f 20a 18b Sprøytehullene mangler >>>   Blåhai - Prionace glauca
  f 20b   Sprøytehullene tilstede >>>  Gråhai - Galeorhinus galeus
               
    21a 8b Skater: Kraftige torner på hele ryggsiden, butt snute >>> 22a
    21b   Kraftige torner bare ved øynene, langs ryggraden og halen, spiss snute >>> 24a
                     
  f 22a 21a Buksiden ru, store pigger med glatt rot >>> Piggskate - Raja clavata
  22b Buksiden glatt >>> 23a  
                                                                 
  f 23a 22b Kroppens forreste siderand nesten rett, stor pigger med riflet rot >>>   Kloskate - Raja radiata
  f 23b   Kroppens forreste siderandkraftig buktet, piggpatene med radiære rifler >>>   Rundskate - Raja fyllae
                                                                 
    24a 21b (spiss snute) Underside hvit >>> 24a  
    24b   Underside grå med flekker og streker >>> 26b
                                                                 
  f 25a 24a (underside hvit) Undersiden glatt, snuten 3 ganger avstanden mellom øynene >>>  Nebbskate - fullonica
  f 25b   Undersiden ru, snuten minst 3,5 ganger avstanden mellom øynene >>> Hvitskate - Raja lintea
                                                                 
  f 26a 24b (undersiden grå med flekker og streker) Snuten 2,5 - 3,5 ganger avstanden mellom øynene >>>  Storskate - Raja batis
  f 26b   Snuten 4,5 gangen avstanden mellom øynene, 10 kratige torner ved øyet >>>   Svartskate -  Raja nidarosiensis
  f 26c   Snuten 5 - 6 gangen avstanden mellom øynene, inger kraftige torner ved øynene >>>   Spiss-skate - Raja oxyrhynchus
                                                                 
  27a 6a Ekte beinfisk: Fisker med karakteristisk utseende >>> 800a
  27b Fisker med annet utseende >>> 28a
                                                                 
  28a 27b Øyne på samme side av hodet, kroppen flat og skiveformet >>> Flyndrefisker 400a
  28b Et øye på hver side av hodet, kropp spoleformet >>> 29a
                                                                 
  29a 28b Bukfinne lite utvikllet, mangler eller omdannet til en sugeskål mellom brystfinnene >>> 30a
  29b Bukfinner markert tilstede >>> 40a
                                                                 
  30a 29a Gattfinne, halefinne og ryggfinne henger sammen eller halen lang og spiss uten finne >>> 31a
  30b Halefinnen tydelig adskilt fra gattfinne og ryggfinne >>> 35a
                                                                 
  31a 30a Bukfinner omdannet  til en sugeskål mellom brystfinnene >>> Ringbukfamilien 100a
  31b Bukfinner ikke omdannet til sugeskål >> 32b
                                                                 
  32a 31b Ryggfinnen kort, hale lang og spiss uten finne,  >>> Nålefisker 110a
  32b Ryggfinne lang >>> 33a
                                                                 
  33a 32b Bukfinner små >>> Ålekvabbefamilien 120a
  33b Bukfinner mangler >>> 34a
                                                                 
  f 34a 33b Ryggfinnen begynner rett bakeller over brystfinnene, overbitt >>> Havålfamilien >>> Havål - Conger conger
  f 34b Ryggfinnen begynner langt bak brystfinnene, underbitt >>> Ålefamilien >>> Ål - Anguilla anguilla
                                                                 
  35a 30b (halefinne tydekig atskilt fra gatt- og ryggfinne) Bukfinner omdannet til sugeskål >>> 36a
  35b Bukfinner mangler eller er lite utviklet >>> 37a
                                                                 
  f 36a 35a To ryggdinner, forreste dekket av hudkam ned beinknuter >>> Rognkjeksfamilien >>> Rognkjeks (f) / rognkall (m) - Cyclopterus lumpus
                                                                 
  37a 35b Gattfinne mangler >>> Nålefisker 110a
  37b Gattfinne tilsted >>> 38b
                                                                 
  38a 37b Gattfinne kort eller forreste deldelt i frie stråler >>> Nålefisker 110 a
  38b Gattfinne lang, uten frie stråler >>> 39a
                                                                 
  39a 38b Bare leddstråler i ryggfinnen, kjevetenner mangler eller er utydelige,  >>> Silfamilien 130a
  39b Bare piggstråler i ryggfinnen >>> 71a
                                                                 
  40a 29b (bukfinner markert tilstede) Bukfinner uten piggstråle >>> 41a
  40b Bukfinner med piggståle >>> 53a
                                                                 
  41a 40a Bukfinnene tydelig bak brystfinnene, minst 5 leddstråler >>> 42a
  41b Bukfinnene under eller foran brystfinnene, maks 4 stråler >>> 68a
                                                                 
  f 42a 41a Huden naken >>>  Dvergmalle - Ictalurus nebulosus / Ameirus nebulosus
  42b Huden skjellkledd>>> 43a
                                                                 
  43a 42b En ryggfinne foran gattfinnen >>> 45a
  43b En ryggfinne rett over gattfinnen >>> 44a
                                                                 
  44a 43b Sidelinje nær buksiden >>> Horgjelfisker 140a
  f 44b Sidelinje midt langs siden >>> Gjedde - Esox lucius
                                                                 
  45a 43a (ryggfinne foran gattfinne) Fettfinne bak ryggfinne >>> 47a
  45b Ingen fettfinne bak ryggfinnen >>> 46a
                                                                 
  46a 45b Sidelinjen tydelig, innen kjevetenner >>> Karpefamilien 150a
  46b Sidelinjen ikke synlig, små kjevetenner >>> Sildefamilien 160a
                                                                 
  47a 45a (fettefiine bak ryggfinnen) Med lysorganer på kroppsidene >>> Perlemor-, laksesild- og Lysprikkfisker 48a
  47b Ingen lysorganer >>> Laksefisker 170a
                                                                 
  48a 47a Noen lysorganer samlet i grupper >>> Permor-, laksesild fisker 49a
  48b Alle lysorganer enkeltvis >>> Lysprikkfiskfamilien 50a
                                                                 
  f 49a 48a Forreste del av kroppen høy og sammentrykt fra sidene >>>  Stor perlemorfisk - Argyropelecus olfersi
  f 49b Kroppen langstrakt >>> Laksesild - Maurolicus muelleri
                                                                 
  f 50a 48b Gattfinnebasis kortere enn enn ryggfinnebasis, kroppen mørk >>> Stor lysprikkfisk - Notoscopelus kroeyeri
  50b 40b Gattfinnebasis lengre enn ryggfinnebasis, kroppen sølvaktig >>> 51a
                                                                 
  f 51a 50b Slank halerot >>> Liten lysprikkfisk - Myctophum punctatum
  51b Trinn (høy og kort) halerot >>> 52a
                                                                 
  f 52a 51b To lysorgan ved halefinnen adskilt fra de andre lysorganene >>> Nordatlantisk lysprikkfisk - Protomyctophlum arcticum
  f 52b Mangler to lysorgan ved halefinnen >>> Nordlig lysprikkfisk - Benthosema glaciale
                                                                 
  53a Bukfinner på høyde med brysfinnene >>> 54a
  53b Bukfinner tydelig forran eller tydelig bak brystfinnene >>> 64a
 
  54a 53a Piggstråler i forkant av gattfinnen >>> 55a
  54b Ingen piggstråler i forkant av gattfinnen >>> 62a
 
  55a 54a Bukfinner sammenvokst >>> Kutlingfamilien 190a
  55b Bukfinner atskilt >>> 56a
 
  56a 55b Småfinner bak rygg- og gattfinne >>> Makrellfamilien 200a
  56b Ingen småfinner bak rygg- og gattfinne >>> 57a
 
  57a 56b Et par lange skjeggtråder >>> Mullefamilien 210a
  57b Ingen skjeggtråder >>>58a
 
  58a 57b Ingen av piggstrålene i gattfinnen skilt fra resten av finnen >>> 59a
  f 58b To eller flre piggstråler i gattfinnen skilt fra resten av finnen >>>>  Taggmakrell / Hestemakrell  - Trachurus trachurus
 
  59a 58a Gattfinne med 3 eller flere piggstråler >>> 60a
  59b Gattfinne med 1 eller 2 piggstråler >>> Abborfamilien 220a
 
  60a 59a Skjellene er piggete (ctenoide) >>> 61a
  60b Skjellene er glatte (cycloide) >>> Leppefiskfamilien (gylter) 230a
 
  61a 60a Brystfinnestrålene nærmest buksiden forsterket og ugreinet >>> Uerfamilien 240a
  61b Brystfinnestrålene ensartet, ingen er forsterket >>> Sjeldne fisker i norske farvann >>> 800b
 
  62a 54b De 3 brystfinnestrålene nærmest buksiden frie, forsterket og ugreinet >>> Knurrfamilien 250a
  62b Ingen frie brystfinnestråler >>> 63a
 
  63a 62b Underkjeven med mange skjeggtråder >>> Panserulkefamilien 260a
  63b Underkjeven uten skjeggtråder >>> Ulkefamilien 270a
 
  64a 53b Bukfinner under strupen (langt forran) >>> 65a
  64b Bukfinner under buken ("vanlig" plassering), 1-3 piggstråler i gattfinnen >>> 70a
 
  65a 64a 2-delt sugeskive mellom bukfinnene, ingen piggstråler i rygg- og gattfinne >>> 
  f flat avlang kropp, små gjelleåpninger >>>  Dobbeltsuger - Displecogaster bimaculatus
  65b Ingen sugeskive mellom bukfinnene, 0-2 piggstråler i gattfinnen >>> 66a
 
  66a 65b Bukfinner velutviklet, med 1 piggstråle og 5 leddstråler >>> 67a
  f 66b Bukfinner med 1 piggstråle og 1-2 leddstråler, ofte lite utviklet >>> Tangsprellfamilien >>>  Tangsprell - Pholis gunellus
 
  67a 66a Forreste ryggfinne delt opp i lange, myke frittstående piggstråler >>> Breiflabbfamilien >>>
  f  bredt hode med stort munn, flattrykt, smalner raskt av bak hodet, forreste ryggfinne oppdelt frittstående føletråder >>>  Breiflabb - Lophius piscatorius
  67b Forreste ryggfinne med 6-7 stive piggstråler, Kroppen sammentrykt fra sidene, gjelleåpninger normalt utviklet >>> Fjesingfamilien >>>
  f øynene sitter opphodet, piggstrålen i forresteryggfinne har furermed giftkjertler >>>  Fjesing - Thrachinus draco
  67c Forreste ryggfinne med 3-4 mjuke piggstråler, hode og forkropp brei og flattrykt gjelleåpning som et hull i overkant av gjellelokket >>> Fløyfiskfamilien 280a
 
  68a 41b Halefinne market  adskilt fra rygg- og gattfinne >>> Torskefisker 290a
  68b Halefinne henger sammen med rygg og gattfinne >>> 69a
 
  69a 68b En lang ryggfinne, ingen skjeggtråd, små bukfinner med 2-3 stråler,  >>> Ålekvabbefamilien 120a
  69b To ryggfinner, foreste høy og kort, bakerste lav og lang, skjeggtråd, bukfinner velutviklede >>> Skolestfamilien 320a
 
  70a 64b Bukfinner med 1 piggstråle, 1-2 leddstråler, 2-17 frie piggståler foran ryggfinnen >>> Stingsildfamilien 330a
  70b Bukfinner med 1 piggstråle, 5 leddstråler, to korte ryggfinner langt fra hverandre >>> Multefamilien 340a
 
  71a 39b Kjevetenner meget store og karftige, ryggfinnens bakerste piggstråler stive, resten myke >>> Steinbitfamilien 350a
  71b Kjevetenner vanlige, ikke kraftige >>> Slimfisker 310a
 
  Mellomliggende nr ikke i bruk (buffer for eventuelle senere justeringer)
 
  100a 31a Ringbukfamilien: Halefinne tvert avrundet og tydelig markert fra rygg- og gattfinne >>> 101a
  100b Halefinne lang og spiss >>> 102a
 
  f 101a 100a Ryggfinnen adskilt fra halefinnen, et par neseåpninger >>>  Kystringbuk - Liparis montagui
  f 101b Ryggfinnen forbundet med halefinnen, to par neseåpninger >>>   Vanlig ringbuk - Liparis liparis
 
  f 102a 100b Øyediameter tydelig mindre enn snutelengde >>>   Liten ringbuk - Careproctus micropus
  f 102b Øyediameter lik snutelengde >>>  Arktisk ringbuk / Nordlig ringbuk - Careproctus reinhardti
 
  110a 32a Nålefiskfamilien: Ingen hale- og brystfinner >>> 111a
  110b Med hale- og brystfinner >>> 113a
 
  111a 110a Gatt under fremre del av ryggfinne >>> 112a
  f 111b Gatt under bake del av ryggfinne >>> Stor havnål - Entelurus aequoreus
 
  f  112a 111a Snute bøyd oppover, 17-19 kroppsringer >>> Krumsnutet havnål - Nerophis lumbriciformis
  f  112b Snute ikke krum, 28-33 kroppsringer >>> Liten havnål - Nerophis ophidion
 
  f  113a 110b Snute sammentrykt fra sidene, høyere enn øyediameter, 16-18 kroppsringer >>> Tangsnelle - Syngnathus typhle
  113b Snuten sylinderformet, minstehøyede mindre eller lik øyediameter >>> 114a
 
  f 114a 113b 13-15 kroppsringer >>> Liten kantnål - Syngnathus rostellatus
  f 114b 19-21 kroppsringer >>> Stor kantnål - Syngnathus acus
 
  f 120a 33a Ålekvabbefamilien: Innskjjæring i ryggfinnenens overkant foran halespissen >>>   Ålekvabbe - Zoarkes viviparus
  120b Ingen innskjæring i ryggfinnen >>> 121a  
 
  f 121a 120b Totallengden 16-24 ganger lenger enn kroppshøyden over gattet >>>   Sørlig ålebrosme - Lychenchelys sarsii
  121b Totallengden 7-12 ganger lenger enn kroppshøyden over gattet >>> 122a
 
  f 122a 121b 2 sidelinjer, en langs midten og en, ofte tydelig, nær kanten av buken >>> Ulvefisk - Lycodes esmarki
  122b 1 sidelinje >>> 123a
 
  f 123a 122b Sidelinjen nær kanten av buken >>> Vanlig ålebrosme - Lycodes vahli
  f  124b Sidelinjen langs midten av sidene >>> Arktisk ålebrosme - Lycodes rossi
 
  f 130a 39a Silfamilien: Bølgeformet rygg- og gattfinne rand (ytterkant) >>>  Glattsil - Gymnamodytes semisquamatus
  130b Rett (ikke bølgeformet) rygg- og gattfinne rand >>> 131a
 
  f 131a 130b En sort flekk på hver side av overkjeven, to spisse tenner i ganen >> Storsil - Hyperoplus lanceolatus
  131b Ingen sorte flekker på overkjeven, ingen spisse tenner i ganen >>> 132a 
 
  f 132a 131b Bukskjellene ligger i rette linjer, kroppsskjellene fortsetter ut på basis av halefinnen >>> Småsil - Ammodytes tobianus
  f 133b Bukskjellene ligger ikke i lette linjer, kjroppsskjellene fortsetter ikke ut på basis av halefinnen >>>  Havsil - Ammodytes marinus
 
  f 140a 44a Horngjelfisker: En rad av 5-6 småfinner bak rygg og gattfinnen >>> Makrellgjedde - Scombresox saurus
  f 140b Ingen rad avsmåfinner bak rygg- og gattfinnen >>> Horngjel - Belone belone
 
  150a 46a Karpefisker: Ryggfinnen minst dobbel så lang som gattfinen og med over 16 stråler >>> 151a
  150b Ryggfinen mindre enn dobbelt så lang som gattfinnen og med mindre enn 16 stråler >>> 152a
 
  f 151a 150a Halen tydelig innbuktet, 2 lange og 2 korte skjeggtråder >>> Karpe - Cyprinus carpio
  f 151b Halen svakt innbuktet, ingen skjeggtråder >>> Karuss - Carassius carassius
 
  f 152a 151a Med skjeggtråder i munnviken >>> Suter - Tinca tinca
  152b Ingen skjeggtråder i munnviken >>> 153a
 
  153a 152b Ryggfinne og gattfinne omtrent like lange, gattfinne 1-3 stråler lengre >>> 157a
  153b Ryggfinne tydelig kortere enn gattfinnen >>> 154a
 
  154a 153b Underkjeven stikker lenger fram enn overkjeven >>> 155a
  154b Underkjeven stikker ikke lnger fram enn overkjeven, høyrygget fisk >>> 156a
 
  f 155a 154a Overkjevebeinet når inn under øyeforkangt, 15-18 gattfinnestråler >>> Asp - Aspius aspius
  f 155b Overkjevebeinet når ikke inn under øyeforkant, 18-24 gattfinnestråler >>> Laue - Alburnus alburnus
 
  f 156a 155a Øyediameter omtrent lik snutelengde, bryst- og bukfinner rødlige >>> Flire - Blicca bjoerkna
  f 156b Øyediameter mindre enn snutelengde, bryst- og bukfinner mørke >>>  Brasme - Abramis brama
 
  f 157a 153a Sidelinje ufullstendig, små nesten usynlige skjell, maks 9 cm >>> Ørekyst - Phoxinus phoxinus
  157b Sidelinje fullstendig >>> 158a
 
  158a 157b Bukfinnen begynner omtrent under forkant av ryggfinnen >>> 159a
  f 158b Bukfinnen sitter tydelig foran forkant av ryggfinnen >>>   Sørv - Scardinius erythrophthalmus
 
  f 159a 158a Slank rund kropp, gattfinnrand oftest buet utover, svartkantede skjell, maks 44-46 cm >>>   Stam - Leuciscus cephalus
  f 159b Slank noe sammentrykket kropp, gattfinnerand buet innover,  54-60 skjell langs sidelinjen, maks 50-60 cm >>> Vederbuk - Leuciscus idus
  f 159c Slank nesten rund kropp, gattfinnerand buet innover, 48-53 skjell langs sidelinjen, maks 15-20 cm >>>  Gullbust - Leuciscus leuciscus
  f 159d Sammetrykt tidvis høyrygget kropp, gattfinnerand buet innover, 42-45 skjell langs sidelinjen, rødlige øyer, maks 40 cm >>>  Mort - Rutilus rutilus
 
  f 160a 46b Sildefisker: Overbitt >>>  Ansjos - Engraulis encrassicolus 
  160b Underbitt >>> 161a
 
  161a 160b Gjellelokk glatt, ingen forstørrende skjell ved halefinnebasis >>> 162a
  161b Gjellelokk strålefuret, forstørrede skjell ved halefinnebasis >>> 163a
 
  f 162a 161a Ryggfinnen begynner bak bukfinnenes feste, buken skarpt sagtagget (kjøl) >>> Brisling - Clupea sprattus / Sprattus sprattus
  f 162b Ryggfinnen begynner foran bukfinnenes feste, buken ikk skarpt sagtagget >>> Sild - Clupea harengus
 
  163a 161b Overkjevebeienet når til bakre kant av øyet >>> 164a
  f 163b Overkjevebeinet når ikke bak midten av øyet >>>  Sardin - Sardina pilchardus
 
  f 164a 163a 70-80skjell langs siden, 90-120 gjellegiter staver på fremste gjellebue >>>  Maisild - Alosa alosa
  f 164b 50-60 skjell langs siden, 40-60 gjellegitterstaver på fremste gjellebue >>>  Stamsild - Alosa fallax
 
  f 170a 47b Laksefisker: Ryggfinneroten like lang eller lengre enn hodet >>> Harr - Thymallus thymallus
  170b Rygfinneroten kortere enn hodet >>> 171a
   
  171a 170b Kjevetenner velutviklet >>> 176a
  171b Kjevetenner mangler eller er rudimentære >>> 172a
 
  f 172a 171b Ryggfinnens forreste rand bak midtre kroppslengde. Fettfinnen med stråler >>>  Lodde - Mallotus villosus
  172b Ryggfinnens forreste rand foran eller ved midtre kropslengde >>> 173a
 
  173a 172b Store skjell i regelmessige legderekker, tenner i ganen, store øyer >>> 174a
  173b Ikke så store skjell uten pigger i ikke framtredene lengderekker >>> 175a
 
  f 174a 173a Øyediameter lik snutelengde, glatte skjell >>>  Strømsild - Argentina sphyraena
  f 174b Øyediameter større enn snutelengde, skjell med pigger >>>  Vassild - Argentina silus
 
  f 175a 173b Overbitt >>> Sik - Coregonus lavaretus
  f 175b Underbitt >>>  Lagesild - Coregonus albula
 
  f 176a 171a Kroppen uten tegninger og/eller flekker, sidelinjen sluttter over brystfinnen >>>  Krøkle - Osmerus eperlanus
  176b Kroppen med tegninger og/eller flekker >>> 177a
 
  f 177a 176b Svartflekket halefinne, mer eller mindre tydeliger fiolette bånd langs sidelinjen >>> Regnbueørret - Oncorhynchus mykiss
  177b Annerledes >>> 178a
 
  178a Forkant av bryst-, buk- og gattfinne er lysende hvite, meget stor munn >>> 179 a
  178b Forkant av bryst-, buk- og gattfinne er er ikke lysende hvite >>> 180a
 
  179a 178a Forkanten av bryst-, buk og gattfinne med svart/hvit dobbelststripe, ryggfinnen mørkt marmorert >>> Bekkerøye - Salvelinus fontinalis
  179b Forkant av bryst-, buk- og gattfine hvit (inngen svart/hvit dobbelststripe, ryggfinnen ikk marmorert >>>  Røye - Salvelinus alpinus
 
  f 180a 178b Halestilken slank, alle gjellegitterstaver på første gjellebue er stavformete >>> Laks - Salmo salar
  f 180b Halestilken mindre slank, de øverste og nederste gjellegitterstavene på første gjellebue er knuteformete >>>  Ørret - Salmo trutta
 
  190a 55a Kutlingfamilien: kroppen er gjennomsiktig >>> 191a
  190b Kroppen er ikke gjennomsiktig >> 192a
 
  f 191a 190a Har skjell, minst 5 stråler i forreste ryggfinne >>> Glasskutling - Aphia minuta
  f 191b Ingen skjell, hannen 2 stråler i forreste ryggfinne, hunnen rudimentær forreste ryggfinne og bukfinner >>>  Krystallkutling Crystallogobius nilssoni
 
  192a 190b En hinne over fremre del av de sammenvokste bukfinnene så de danner en trakt >>> 193a
  f 192b Ingen hinne over fremre del av de sammenvokste bukfinnene, gattfinne med 7-8 stråler >>> Ulkekutling - Lebetus scorpioides
 
  193a 192b Halestilken (spolen) tydelig kortere enn bakre ryggfinne >>> 194a
  193b Halestilk like lang som bakre ryggfinne >>> 195a
 
  f 194a 193a Halen tilspisset, store papiller mellom øynene, ryggfinner skilt med et kort mellomrom>>> Spisshalet kutling - Lesueurigobius suerii
  f 194b Halen avrundet, ingen papiller mellom øynene, ryggfinner støter sammen >>> Svartkutling - Gobius niger
 
  f 195a 193b Markert svart flekk på sporden, hannen også svart flekk under brystfinnene >>> Tangkutling - Gobiusculus flavescens
  195b Ingen svarte flekker langs kroppssidene >>> 196a
 
  f 196a 195b 2. stråle i forreste ryggfinne forlenget, bukfinne"trakten" utydelig >>>    Piggkutling - Buenia jeffreysii
  196b 2. stråle i forreste ryggfinne ikke forlenget >>> 197a
 
  f 197a 196b Ryggfinner med 1-2 rekker svarte flekker >>> Bergkutling - Pomatoschistus pictus
  197b Ingen svarte flekker på bakre ryggfinne >>> 198a
 
  198a 197b 55-75 skjell langs sidelinjen, ryggskjellene begynner foran forreste ryggfinnestråle >>> 199a
  f 198b 30-52 skjell langs sidelinjen, ryggskjellene begynner bak første ryggfinnestråle >>>  Leirkutling - Pomatoschistus microps
 
  f 199a 198a 16-18 brystfinnestråler, brystet uten skjell >>> Mudderkutling - Pomatoschistus norvegicus
  f 199b 18-21 brystfinnestråler, brystet med skjell >>> Sandkutling - Pomatoschistus minutus
 
  200a 56a Makrellfamilien: Liten avstand mellom ryggfinnene >>> 201a
  200b Stor avstand mellom ryggfinnene >>> 202a
 
  f 201a 200a Kroppen uten bånd og flekker, brystfinne når forbi midten av fremste ryggfinne >>>   Makrellstørje - Thunnus thynnus
 
  202a 200b 5 småfinner bak bakerste ryggfinne >>> 203a
  f 202b 7-10 småfinner bak bakerste ryggfinne >>> Auxid - Auxis rochei
 
  f 203a 202b Flekker under sidelinjen >>>  Spansk makrell - Scomber japonicus (sjelden) NB Ikke taggmakrell
  f 203b Ingen flekker under sidelinjen >>> Makrell - Scomber scombrus
 
  f 210a 57a Mullefamilien: Skjeggtrådene lengre enn brystfinnene >>> Mulle - Mullus surmuletus
  f 210b Skjeggtrådene kortere elle like lange som brystfinnene >>> Rødmulle - Mullus barbatus (sjelden)
 
  220a 59b Abborfamilien: Ryggfinene atskilte >>> 221a
  f 220b Ryggfinnene sammenvokst, mørke flekker på kropssidene og ryggfinnene >>>  Hork - Acerina cernua / Gymnocephalus cernus
 
  f 221a 220a Fremste ryggfinne med mørke flekker i lengdebånd, slank fisk med spisst hode >>>  Gjørs - Lucioperca lucioperca / Sander lucioperca
  f 221b Fremste ryggfinne med svart flekk på bakkanten, 6-9 mørke tverrbånd, trinn/høyreist fisk med stumpt hode >>>   Abbor - Perca fluviatilis
 
  230a 60b Leppefiskfamilien (gylter): 4-6 piggstråler forrest i gattfinnen >>> 231a
  230b 3 piggstråler forrest i gattfinnen >>> 232a  
 
  f 231a 230a Mørk flekk bakerst på ryggfinnen og øverst på sporden >>> Brungylt - Acantholabrus palloni
  f 231b Ingen mørke flekker >>> Gressgylt - Centrolabrus exoletus
 
  f 232a 230b Slank kropp, spiss snute, 3 eller ingen mørke blekker bakerst på kroppen >>>   Blåstål (m) / Rødnebb (f) - Labrus bimaculatus
  232a Annerledes >>> 233a
 
  f 233a 232b Flekk bak øyet og midt på sporden >>> Grønngylt - Symphodus melops
  f 233b Flekk forrest på ryggfinnen og øverst på sporden >>> Bergnebb - Ctenolabrus rupestris
  f 233c Ingen flekk på sporden >>>   Berggylt - Labrus berggylta
 
  f 240a 61a Uerfamilien: Jevnbitt, ryggfinnen med 12-13 piggstråler i ryggfinnen, svart munnhule >>>   Blåkjeft - Helicolenus dactylopterus
  240b Underbitt, ryggfinnen med 15 piggstråler, lyserød munnhule >>> 241a
 
  f 241a 240b Underkjevespiss med kraftig beinknute >>> Snabeluer - Sebastes mentella
  241b Underkjevespiss uten eller lite utviklet beinknute >>> 242a
   
  242a 241b Forreste pigg på underkanten av forgjelleloket peker bakover, 
  f 11-13 skjell fra sidelinjen og skrått bak til bakkant av gattfinne >>> Lusuer - Sebastes viviparus
  242b Forreste pigg (meget kort) på underkanten av forgjellelokket peker nedover,
  f 16-21 11-13 skjell fra sidelinjen og skrått bak til bakkant av gattfinne >>> Uer - Sebastes marinus
 
  f 250a 62a Knurrfamilien: Brystfinnene meget lengre enn bukfinnene og når tydelig bakenfor gatfinneforkanten >>> Rødknurr - Trigla lucerna / Chelidonichthys lucernus
  250b Brystfinnene omtrent like lange som bukfinnene og når omtrent til gattfinnebakkanten >>> Knurr - Eutrigla gurnardus
 
  f 260a 63a Panserulkefamilien: 2 pigger på snuten, stor avstand mellom ryggfinnene >>> Tiskjegg - Leptagonus decagonus
  f 260b 4 pigger på snuten, liten avstand mellom ryggfinnene >>> Panserulke - Agonus cataphractus
 
  270a 63b Ulkefamilien: En lang ryggfinne >>>  Paddeulke - Cottunculus microps
  270b To ryggfinner >>> 271a
   
  271a 270b Pigger på både forgjelle- og bakgjellelokk >>> 272a
  271b Pigger bare på forgjellelokk >>> 276a
 
  272a 271a Sidelinje uten pigger men kan ha små ru beinplater >>> 273a
  272b Sidelinje med pigger >>> 275a
 
  f 273a 272a Hodeoverside med beinknuter eller kjøler, et par pigger på snuten >>>    Vanlig ulke - Myoxocephalus scorpius
  273b Hudeoverside glatt uten beinknuter eller kjøler, ingen pigger på snuten >>> 274a
 
  f 274a 273b Sidelinjen går helt til basis av halefinnen >>>   Hvitfinnet ferskvannsulke - Cottus gobio
  f 274b Sidelinjen går til baqkerste del av bakerste ryggfinne >>>  Steinsmett - Cottus poecilopus
 
  f 275a 272b En rad pigger langs sidelinjen og en rad pigger over sidelinjen >>> Piggulke - Taurulus lilljeborgi / Micrenophrys lilljeborgii
  f 275b Pigger bare langssidelinjen >>> Dvergulke - Taurulus bubalis
 
  276a 271b Hud med pigger eller beinplater >>> 277a
  276b Hud naken uten pigger eller beinplater >>> 278a
   
  f 277a 276a Gattfinnen med minst 19 stråler, ingen mørk flekk bak på første ryggfinne >>> Knurrulke - Triglops pingelii
  f 277b Gattfinnen med minst 19 stråler,med mørk flekk bak på første ryggfinne >>> Nordlig knurrulke - Triglops murrayi
  f 277c Gattfinne med maksimalt 16 stråler >>> Tornulke - Icelus bicornis
 
  f 278a 276a Forgjellelokket med 2 pigger, den øverste kroket  >>>  Krokulke - Artediellus atlanticus
  f 278b Forgjellelokket med 4 pigger, den øverste forgreinet >>>  Glattulke - Gymnocanthus tricuspis
 
  f 280a 67c Fløyfiskfamilien: Snutelengde opp til 3 ganger lengre enn øyedimameter, 
  bakre ryggfinne med fargete bånd i lengderetningen >>>  Vanlig fløyfisk - Callionymus lyra
  280b Snutlengde omtrent like lang som øyediameter, bakre ryggfinne hos hanfisk med flekker >>> 281a
 
  f 281a 280b Gjellelokkpigg med 3 spisser, hannen 4 rekker flekker og 4 vannrette blå bånd på bakre ryggfinne, hos hunnfisken fargeløs >>> Liten fløyfisk - Callionymus reticulatus
  f 281b Gjellelokkpigg med 4 spisser, hannen 4 rekker flekker på bakre ryggfinne, hos hunnfisken 2 >>> Flekket fløyfisk - Callionymus maculatus
 
  290a 68a Torskefisker: 3 ryggfinner og 2 gattfinner >>> 291a
  290b 1-2 ryggfinner og 1 lang gattfinne >>> 300a
 
  f 291a 290a 7 dype groper mellom øynene, munnspalten nesten lodrett på fiskens legdeakse >>>  Søvtorsk - Gadiculus argenteus thori
  291b Ingen groper mellom øynene, munnspalten i fiskens lengdeakse >>> 292a
 
  292a 291b Overbitt >>> 293a
  292b Underbitt, skjeggtråd mangler eller liten >>> 297a
 
  293a 292a Snutelengde større enn øyedimater >>> 294a
  293b Snutelengde lik øyediameter >>> 296a
 
  294a 293a Mørk sidelinje, skjeggråd rudimentær eller mangler >>> 295a
  f 294b Lys sidelinje, skjeggtråd velutviklet >>>  Torsk - Gadus morhua
 
  f 295a 294a Liten skjeggtråd, stor svart flekk under forreste ryggfinne >>>  Hyse - Melanogrammus aeglefinus
  f 295b Ingen skjeggtråd, liten svart flekk ved brystfinneroten >>> Hvitting - Merlangus merlangus
 
  f 296a 293b Gattet under bakerste del av forreste ryggfinne, halefinne innskåret baktil >>>  Sypike - Trisopterus minutus
  f 296b Gattet under forreste del av forreste ryggfinne, halefinne tverr baktil >>> Skjeggtorsk - Trisopterus luscus
 
  f 297a 292b Første ryggfinne omtrent like lang som andre ryggfinne, avstanden mellom dem lik finnens lengde >>> Kolmule - Micromesistius poutassou
  297b Første ryggfinne tydlig kortere enn andre ryggfinne, liten avstand mellom dem >>> 298a
 
  f 298a 297b Lys sidelinje, nesten rett >>> Sei - Pollachius virens
  298b Mørk sidelinje >>> 299a
 
  f 299a 298b Sidelinjen i en skarp bue over brystfinnen, ingen skjeggtråd >>> Lyr - Pollachius pollachius
  f 299b Sidelinjen svakt buet over hele kroppslengden, liten skjeggtråd >>> Øyepål - Boreogadus esmarkii
 
  f 300a 290b En lang ryggfinne svakt forbundet med halefinneroten, skjeggtråd på underkjeven >>>  Brosme - Brosme brosme
  300b To ryggfinner, den forreste noen ganger rudimentær og nedsenket i en fure >>> 301a
 
  301a 300b To velutviklete ryggfinner >>> 302a
  301b Forreste ryggfinne rudimentær, med unntak av de forreste strålene lav og nedsenket i en fure >>> 306a
 
  f 302a 301a Bukfinner danne lange strådformete vedheng med 2-3 stråler, skjeggtråd finnes >>> Skjellbrosme - Phycis blennoides
  302b Bukfinner normalt utviklet, med 5-8 stråler >>> 303a
 
  f 303a 302 Ingen skjeggtråd, tenner sore og spedt >>>  Lysing - Merluccius merluccius
  303b Skjeggtråd finnes >>> 304a
 
  f 304a 303b Alle tenner små, kordeaktige >>> Lake - Lota lota
  304b Noen tenner i underkjeve og gane formet som store "hoggstenner" >>> 305a
 
  f 305a 304b  Skjeggtråd mindre enn øyediameter, bredden mellom øynene mindre enn øyedimater >>>  Blålange - Molva dypterygia
  f 305b Skjeggtråd større enn øyediameter >>>  Lange - Molva molva
 
  f 306a 301b Skjeggtråder bare på underkjeven >> > Paddetorsk - Raniceps raninus
  306b Skjeggtråder både på underkjeven og overkjeven >>> 307a
 
  307a 306b 3-4 skjeggtråder >>>308a
  307b 5-11 skjeggtråder >>>309a
   
  f 308a 307b 2 skjeggtråder på overkjeven, 1 på underkjeven >>> Tretrådet tangbrosme - Gaidropsarus vulgaris
  f 308b 3 skjeggtråder på overkjeven, 1 på underkjeven >>> Firetrådet tangbrosme - Rhinonemus cimbrius / Enchelyopus cimbrius
 
  f 309a 307b 4 skjeggtråder på overkjeven, 1 på underkjeven >>>   Femtrådet tangbrosme - Ciliata mustela
  f 309b 11 skjeggtråder  (8 korte 2 lange) på overkjeven, 1 på underkjeven >>> Nordlig tangbrosme - Ciliata septentrionalis
 
  310a 71b Slimfisker: Ryggfinne uten innbuktninger, bare piggstråler >>> 311a
  f 310b Ryggfinne med innbuktning på midten, med omtrent like lange pigg- og leddstråler >>> Tangkvabbe - Blennius pholis / Lipophrys pholis
 
  311a 310a Bukfinne markert, med 3 leddstråler og 1 piggstråle >>> 312a
  f 311b Bukfinne rudimentær, med 1 leddstråle og 1 piggstråle >>> Tangsprell - Pholis gunellus
 
  f 312a 311a Hudvedheng over øynene >>>  Hornkvabbe - Chirolephis ascanii
  312b Ingen hudvedheng over øynene, lang og tynn kropp >>> 313a
 
  f 313a 312b Halefinnen tilspisset, gattfinnelengde 2/3 av kroppslengden, midterste trålene i ryggfinnen lengst >>> Langhalet langebarn - Lumpenus lampretaeformis
  f 313b Halefinnen bredt avrundet, gatfinnelengde 1/2 av kroppslengden, nederste strålene i ryggfinnen lengst >>> Tverrhalet langebarn - Leptoclinus maculatus
 
  320a 69b Skolestfamilien: Forkant av piggstrålen i første ryggfinne sagtakket >>> 321a
  f 320b Forkant av piggstrålen i første ryggfinne avrundet og glatt >>>  Spiritist - Coelorhynchus coelorhynchus
 
  f 321a 320b Snuten spiss, store skjell med piggete lengdekjøler, tydelig skjeggtråd >>>  Isgalt - Macrourus berglax
  321b Snutten butt og kort, skjeggtråd rudimentær >>> 322a
 
  f 322a 321b Store skjell uten lengdekjøl >>>  Skolest - Coryphaenoides rupestris
  f 322b Små skjell uten lengdekjøl >>> Småskjellet skolest - Malacocephalus laevis
 
  330a 70a Stingsildfamilien: Kroppen flattrykt fra sidene, ikke lengdekjøler >>> 331a
  f 330b Kroppen ikke flattrykt fra sidene, med lengdekjøler, 15 frie pigger foran ryggfinnen >>>  Tangstikling - Spinachia spinachia
 
  f 331a 330a 2-5 (oftest 3) frie piggstråler foran ryggfinnen >>>  Trepigget stingsild - Gasterosteus aculeatus
  f 331b 7-12 (oftest 9) frie piggstråler foran ryggfinnen >>> Nipigget stingsild - Pungitius pungitius
 
  f 340a 70b Multefamilien: Pupillediameteren lik tykkelsen på overleppen som har en hudvorte nedentil hos voksne individ >>> Tykkleppet multe - Chelon labrosus
  340b Diameteren på pupillen større enn tykkelsen på overleppen som ikke har hudvorte >>> 341a
 
  f 341a 340b Snuten naken fra bakerste nesebor, brystfinnen når nesten forkanten til første ryggfinne >>> Gullmulte - Liza aurata
  f 341b Snuten naken fra forreste nesebor, brystfinnen når halveis til forkanten av første ryggfinne >>> Tynnleppet multe - Liza ramado
 
  350a 71a Steinbitfamilien: Kroppen med tydelige flekker eller tverrstriper, fast i kjøttet >>> 351a
  f 350b Kroppen blåsvart med utydelige sorte flekker, geleaktig kjøtt  >>> Blåsteinbit - Anarhichas denticulatus
 
  f 351a 350a Olivenbrun kropp og ryggfinne med tydelige flekker >>>  Flekksteinbit - Anarhichas minor
  f 351b Gråsort kropp med 10-15 mørke tverrstriper >>> Gråsteinbit - Anarhichas lupus
 
  Mellomliggende nr ikke i bruk (buffer for eventuelle senere justeringer)
 
  400a 28a Flyndrefisker: Overbitt, krum munnspalte, forgjellelokkets bakkant dekket av hudtunger >>> 401a
  400b Underbitt, rett munnspalte, ingen hudtunger på forgjellelokket >>> 402a
 
  f 401a 400a Brystfinnnne på blindsiden med 2-4 stråler >>> Glasstunge - Buglossidium luteum
  f 401b Brystfinne på blindsiden med 9-10 stråler >>> Tunge - Solea solea
 
  402a 400b Liten munn, munnspalte størst på blindsiden >>> 403a
  402b Stor munn, munnspalte symetrisk på blindside og øyeside >>> 407a
 
  403a 402a Gattpigg tilstede >>> 404a
  f 403b Gattpigg mangler >>>  Lomre - Microstomus kitt
 
  404a 403a Sidelinjen svakt buet >>> 405a
  f 404b Sidelinjen kraftig buet over brystfinnen, øyeside ru >>>  Sandflyndre - Limanda limanda
 
  405a 404a Fiskens totallengde mindre enn 3 ganger kroppshøyden >>> 406a
  f 405b Fiskens totallengde større enn 3 ganger kroppshøyden >>> Smørflyndre - Glyptocephalus cynoglossus
 
  f 406a 405b Knuter sidelinje og finner >>> Skrubbe - Platichthys flesus
  f 406b Knuter bare bak øynene >>>  Rødspette - Pleuronectes platessa
 
  407a 402b Bukfinnestrålene parallelle innbyrdes og med gattfinnestålenene, venstrevendt kropp >>> 410a
  407b Bukfinnestrålen går sammen mot roten og er ikke parallelle med gattfinnestrålene, høyrevendt kropp >>> 408a
 
  408a 407b Halefinnens bakrand innbuktet >>> 409a
  f 408b Halefinnens bakrand utbuktet, sidelinjen nesten rett >>>   Gapeflyndre - Hippoglossoides platessoides
 
  f 409a 408a Sidelinjen sterkt buet forrest, gattpigg tilstede >>>  Kveite - Hippoglossus hippoglossus
  f 409b Sidelinjen nesten rett, gattpigg mangler >>> Blåkveite - Reinhardtius hippoglossoides
 
  410a 407a Rygg- og gattfinner fortsetter under haleroten til blindsiden >>> 411a
  410b Rygg- og gattfinner stopper ved haleroten>>> 413a
 
  411a Bukfinner adskilt fra gattfinnen >>> 412a
  f 411b Bukfinner sammenvokst med gattfinnen, øyesiden "hårete" >>> Hårvar - Zeugopterus punctatus
 
  f 412a 411a Blindsiden ru >>>  Småvar - Phrynorhombus norvegicus
  f 412b Blindsiden glatt >>> Glassvar - Lepidorhombus whiffiagonis
 
  413a 410b Skjell små eller mangler, forgattpigg mangler >>> 414a  
  f 413b Skjell store og tydelige, forgattpigg tilstede >>> Tungevar - Arnoglossus laterna
 
  f 414a 413a Øyesiden glatt uten knuter >>> Slettvar - Scophthalmus rhombus
  f 414b Øyesiden med knuter >>> Piggvar - Scophthalmus maximus / Psetta maxima
 
 
  Mellomliggende nr ikke i bruk (buffer for eventuelle senere justeringer)
 
  800a 27a Fisker med karakteristisk utseende, sjeldne i norske farvann >>> I arbeid, revidert 27.10.06 kl 10:45
  800b 61b (Brystfinnestrålene ensartet, ingen er forsterket) >>> Sjeldne fisker i norske farvann >>> 801a
 
  801a 800b Kroppsform lakselignende, gråblå rygg gulhvit buk, to ryggfinner tett sammen, 
  f gjellelokk med to kraftige pigger ved bakre hjørne, forgjellelokk med små tenner på bakkanten >>>  Havabbor - Dicentrarchus labrax
 
  802a Kropp sammentrykt fra siden, rygg og finner kraftig røde ellers sølvgrå med stor mørk flekk over brytsfinneroten
  f (flekken ofte utydelig og mangler hos ungfisk,  bak små spisse tenner i kjeven 3-5 rader med lave krudrete tenner >>> Flekkpagell - Pagellus bogaraveo
 
  f 803a Mørk rygg, sidene mørke sølvgrå, med 4 gyldne lengdestriper under sidelinjen som forsvinner når fisken dør >>> Havkaruss - Spondyliosoma cantharus
 
  804a Ensfaerget grønnsvart, ungfisk med mørke striper og flekker langsryggen,  Stor munn,  
  f forgjellelokk har glatt bakkant, utsatt i vann i Østfold i slutten av 1800, uklart om den finnes mer >>> Lakseabbor - Micropterus salmoides
 
  805a Uerlignende, gjellelokk med kraftig lengdekam,hodet blålig,rygg grønnsvanrt, 
  f sidene bronsefarget, buk gulaktigbryst og gattfinner lyseblå med røde stråler >>> Vrakfisk - Polyprion americanum
 
                    webmaster: post@juulforlag.no