Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier    
             
Bøker  
    Verdens haier med foto / bilder og video lenker
Lydbøker   Sharks of the world incl. photo / picture and video links
   
CD-rom   Bilder /Photo Norsk English Video
  * webmasterforslag
Video Selachimorpha Haier Sharks v1 v2 v3
    v4
Plansjer   HEXANCHIFORMES FRILLED AND COW SHARKS
    CHLAMYDOSELACHIDAE  Kragehaier Frilled sharks
AquaLingua   Chlamydoselachus  anguineus Frilled shark
    HEXANCHIDAE  Kamtannhaier Cowsharks, Sixgill sharks, Sevengill sharks v1 v2
Om forlaget   Heptranchias  perlo Sjugjellet hai * Perlehai * Sharpnose sevengill shark   
    Hexanchus  griseus Kamtannhai Bluntnose sixgill shark v1 v2
LENKER   Hexanchus  nakamurai (vitulus)  Storøyet seksgellet hai * Bigeye sixgill shark
    Notorynchus  cepedianus Bredneset syvgellet hai * Broadnose sevengill shark
Startsiden  
    SQUALIFORMES     DOGFISH SHARKS v1
Juul forlag   ECHINORHINIDAE  Bramble sharks
Blinken 16   Echinorhinus  brucus Tornhai * Bramble shark  
1349 Rykkinn   Echinorhinus  cookei  Cooks tornhai * Prickly shark  
Faks 67 13 10 99   CENTROPHORIDAE Bladtannhaier * Gulper shark
post@juulforlag.no   Centrophorus  acus Needle dogfish  
www.juulforlag.no   Centrophorus  atromarginatus  Dwarf gulper shark  
Organisasjonsnr:   Centrophorus  granulosus Ru pigghai * Gulper shark
984676867 mva   Centrophorus harrissoni Dumb gulper shark
Bank kontonr.:   Centrophorus  isodon Svartfinnet bladtannhai * Blackfin gulper shark
5134.06.17162   Centrophorus  lusitanicus Lowfin gulper shark
    Centrophorus  moluccensis Småfinnet bladtannhai * Smallfin gulper shark
Bøker   Centrophorus  niaukang Taiwan gulper shark
    Centrophorus  squamosus Brunhå Leafscale gulper shark
Lydbøker   Centrophorus  tesselatus Mosaic gulper shark
    Centrophorus  uyato Liten bladtannhai * Little gulper shark
CD-rom   Deania  calcea Gråhå Birdbeak dogfish
    Deania  hystricosa Svart spissnutehai * Rough longnose dogfish
Video   Deania  profundorum Arrowhead dogfish
    Deania  quadrispinosum Høyfinnet spissnutehai * Longsnout dogfish,
Plansjer   DALATIIDAE Sleeper sharks
    Aculeola  nigra Hooktooth dogfish
AquaLingua   Centroscyllium  excelsum Highfin dogfish
    Centroscyllium  fabricii Black dogfish
Om forlaget   Centroscyllium  granulatum Granular dogfish,
    Centroscyllium  kamoharai Bareskin dogfish
LENKER   Centroscyllium  nigrum Kamtannet svarthai * Combtooth dogfish
    Centroscyllium  ornatum Ornate dogfish
Startsiden   Centroscyllium  ritteri Hvitfinnet svarthai * Whitefin dogfish
    Centroscymnus  coelclepis Dypvannshå Portuguese dogfish
Juul forlag   Centroscymnus  crepidater Langsnutet fløyelshai * / Langsnutepailona * Longnose velvet dogfish
Blinken 16   Centroscymnus  cryptacanthus Shortnose velvet dogfish
1349 Rykkinn   Centroscymnus  macracanthus Largespine velvet dogfish
Faks 67 13 10 99   Centroscymnus  owstoni Roughskin dogfish
post@juulforlag.no   Centroscymnus  plunketi Plunket shark
www.juulforlag.no   Dalatias  licha Sjokoladehå Kitefin shark
Organisasjonsnr:   Etmopterus  baxteri Ny-Zealandsk lanternehai * New Zealand lanternshark
984676867 mva   Etmopterus  bigelowi Blurred smooth lantern shark
Bank kontonr.:   Etmopterus  brachyurus Filippinsk lanternehai Shorttail lanternshark
5134.06.17162   Etmopterus  bullisi Lined lanternshark,
    Etmopterus  carteri Cylindrical lanternshark
Bøker   Etmopterus  caudistigmus  Tailspot lanternshark
    Etmopterus  decacuspidatus Kamtannet lanternehai * Combtooth lanternshark
Lydbøker   Etmopterus  dianthus Pink lanternshark
    Etmopterus  dislineatus Slender lanternshark *
CD-rom   Etmopterus  evansi Blackmouth lanternshark
    Etmopterus  fusus  Pygme lanternehai * Pygmy lanternshark
Video   Etmopterus  gracilispinis Bredbåndet lanternehai * Broadbanded lanternshark
    Etmopterus  granulosus Sydlig lanternehai * Southern lanternshark
Plansjer   Etmopterus  hillianus Carribisk lanternehai * Caribbean lanternshark
    Etmopterus  litvinovi Smalleye lantern shark
AquaLingua   Etmopterus  lucifer Storfinnet lanternehai * Blackbelly lanternshark
    Etmopterus molleri  Slendertail lanternshark
Om forlaget   Etmopterus perryi  Dverglanternehai * Dwarf lanternshark,
    Etmopterus  polli Afrikansk lanternehai African lanternshark
LENKER   Etmopterus  princeps Stor lanternehai * Great lanternshark
    Etmopterus  pseudosqualiolus False lanternshark
Startsiden   Etmopterus  pusillus Myk lanternehai Smooth lanternshark
    Etmopterus  pycnolepis  Dense-scale lantern shark
Juul forlag   Etmopterus  robinsi  West Indian lanternshark
Blinken 16   Etmopterus  schultzi Frynsefinnet lanternehai * Fringefin lanternshark
1349 Rykkinn   Etmopterus  sentosus Bobbelpigget lanternehai * Thorny lanternshark
Faks 67 13 10 99   Etmopterus  spinax Blåmage / Svarthå Velvet belly lantern shark
post@juulforlag.no   Etmopterus  splendidus  Splendid lanternshark
www.juulforlag.no   Etmopterus  tasmaniensis  Tasmanian lanternshark
Organisasjonsnr:   Etmopterus  unicolor Brun lanternehai * Brown lanternshark
984676867 mva   Etmopterus  villosus Hawai lanternehai * Hawaiian lanternshark
Bank kontonr.:   Etmopterus  virens Grønn lanternehai * Green lanternshark
5134.06.17162   Euprotomicroides  zantedeschia Taillight shark
    Euprotomicrus  bispinatus Pygmehai * Pygmy shark
Bøker   Heteroscymnoides  marleyi Longnose pygmy shark
    Isistius  brasiliensis Cookiecutter shark / Cigar shark
Lydbøker   Isistius  labialis South China cookiecutter shark
    Isistius  plutodus Largetooth cookiecutter shark,
CD-rom   Mollisquama  parini Pocket shark
    Oxynotus  bruniensis Prickly dogfish,
Video   Oxynotus  caribbaeus Karibisk trekanthai * Caribbean roughshark
    Oxynotus  centrina Alminnelig trekanthai * Angular roughshark
Plansjer   Oxynotus japonicus  Japansk trekanthai * Japanese roughshark
    Oxynotus paradoxus Spissfinnet trekanthai * Sailfin roughshark
AquaLingua   Scymnodalatias  albicauda  Whitetail dogfish     
    Scymnodalatias  garricki Azores dogfish,
Om forlaget   Scymnodalatias  oligodon  Sparsetooth dogfish
    Scymnodalatias  sherwoodi Sherwood dogfish
LENKER   Scymnodon  ichiharai  Japanese velvet dogfish,
    Scymnodon  obscurus Smallmouth velvet dogfish
Startsiden   Scymnodon  ringens Knurrhai * Knifetooth dogfish
    Scymnodon  squamulosus Velvet dogfish
Juul forlag   Somniosus  microcephalus Håkjerring Greenland shark
Blinken 16   Somniosus pacificus Pacific sleeper shark
1349 Rykkinn   Somniosus  rostratus Little sleeper shark
Faks 67 13 10 99   Squaliolus  aliae  Småøyet dverghai * Smalleye pygmy shark
post@juulforlag.no   Squaliolus  laticaudus Pigget dverghai * Spined pygmy shark
www.juulforlag.no   SQUALIDAE    Dogfish sharks
Organisasjonsnr:   Cirrhigaleus  asper Ruskinnet pigghå * Roughskin spurdog
984676867 mva   Cirrhigaleus  barbifer Mandarin pigghå * Mandarin dogfish
Bank kontonr.:   Squalus acanthias Pigghå Spiny dogfish
5134.06.17162   Squalus  acutirostris ???
    Squalus  blainvillei Blainvilles pigghå * Longnose spurdog
Bøker   Squalus  cubensis Kubansk pigghå * Cuban dogfish
    Squalus  japonicus Japansk pigghå * Japanese spurdog / - roughshark
Lydbøker   Squalus  megalops Kortsnutet pigghå * Shortnose spurdog
    Squalus  melanurus Blacktailed spurdog
CD-rom   Squalus  mitsukurii Kortpigget pigghå * Shortspine spurdog
    Squalus  rancureli Cyrano spurdog
Video   Squalus  sp. A Bartail spurdog
    Squalus  sp. B Eastern highfin spurdog
Plansjer   Squalus  sp. C Western highfin spurdog
    Squalus  sp. D Fatspine spurdog
AquaLingua   Squalus  sp. E Western longnose spurdog
    Squalus  sp. F Eastern longnose spurdog
Om forlaget  
    PRISTIOPHORIFOMES   SAW SHARKS
LENKER   PRISTIOPHORIDAE    Saw sharks v1
    Pliotrema  warreni Sixgill sawshark
Startsiden   Pristiophorus  cirratus Langnesesaghai * Longnose sawshark
    Pristiophorus  japonicus Japansk saghai * Japanese sawshark
Juul forlag   Pristiophorus  nudipinnis Kortnesesaghai * Shortnose sawshark
Blinken 16   Pristiophorus  schroederi Bahamas sawshark
1349 Rykkinn   Pristiophorus  sp. A Eastern Australian sawshark
Faks 67 13 10 99   Pristiophorus  sp. B Tropical Australian sawshark
post@juulforlag.no   Pristiophorus  sp. C Philippine sawshark
www.juulforlag.no   Pristiophorus  sp. D Dwarf sawshark,
Organisasjonsnr:  
984676867 mva   SQUATINIFORMES   ANGELSHARKS
Bank kontonr.:   SQUATINIDAE  Havengler Angelsharks, Sand devils v1 v2
5134.06.17162   Squatina  aculeata Tagghavengel * Sawback angelshark
    Squatina  africana Afrikahavengel * African angelshark
Bøker   Squatina  argentina Argentinahavengel * Argentine angelshark
    Squatina  armata Chilehavengel * Chilean angelshark
Lydbøker   Squatina  australis Australiahavengel * Australian angelshark
    Squatina  californica Kaleforniahavengel * Pacific angelshark
CD-rom   Squatina  dumeril Sanddjevel * Sand devil
    Squatina  formosa Taiwanhavengel * Taiwan angelshark
Video   Squatina guggenheim Angular angel shark
    Squatina  japonica Japanhavengel * Japanese angelshark,
Plansjer   Squatina  nebulosa Marmorhavengel * Clouded angelshark
    Squatina  oculata Glattrygghavengel * Smoothback angelshark,
AquaLingua   Squatina  punctata Marinis havengel * Marini's angelshark *
    Squatina  squatina Havengel Angelshark  
Om forlaget Squatina  tergocellata Ornamenthavengel Ornate angelshark  
    Squatina tergocellatoides Småflekket havengel * Ocellated angelshark  
LENKER   Squatina sp. A   Eastern Australian angelshark,  
    Squatina sp. B   Western Australian angelshark,  
Startsiden   Squatina sp. C   Cortez angelshark  
           
Juul forlag   HETERODONTIFORMES       BULLHEAD SHARKS  
Blinken 16   HETERODONTIDAE     Bullhead sharks  
1349 Rykkinn   Heterodontus francisci Kalefornisk hornhai * Horn shark v1 v2
Faks 67 13 10 99   Heterodontus   galeatus Kamhornhai * Crested bullhead shark  
post@juulforlag.no   Heterodontus  japonicus  Japansk hornhai * Japanese bullhead shark  
www.juulforlag.no   Heterodontus   mexicanus Mexikansk hornhai * Mexican hornshark  
Organisasjonsnr:   Heterodontus  omanensis    Oman bullhead shark  
984676867 mva   Heterodontus  portusjacksoni  Port Jackson hornhai * Port Jackson shark  
Bank kontonr.:   Heterodontus  quoyi Galapagos hornhai * Galapagos bullhead shark  
5134.06.17162   Heterodontus  ramalheira Hvitflekket hornhai * Whitespotted bullhead shark  
    Heterodontus  zebra Zebrahornhai * Zebra bullhead shark  
Bøker          
    ORECTOLOBIFORMES   Teppehaier * CARPET SHARK  
Lydbøker   PARASCYLLIDAE     Skjegghai * Collared carpet sharks  
    Cirrhoscyllium  expolitum Filippinsk skjegghai * Barbelthroat carpetshark  
CD-rom   Cirrhoscyllium  formosanum Taiwansk skjegghai * Taiwan saddled carpetshark,  
    Cirrhoscyllium  japonicum Japansk skjegghai * Saddle carpetshark,  
Video   Parascyllium  collare Farget skjegghai * Collared carpetshark  
    Parascyllium  ferrugineum Rustfarget skjegghai * Rusty carpetshark  
Plansjer   Parascyllium  sparsimaculatum   Ginger carpetshark  
    Parascyllium  variolatum   Necklace carpetshark  
AquaLingua   BRACHAELURIDAE    Blindhai * Blind sharks  
    Brachaelurus  waddi Blind hai Blind shark  
Om forlaget   Heteroscyllium  colcloughi Blågrå skjegghai * Bluegray carpetshark
    ORECTOLOBIDAE   Wobbegong * Wobbegongs / Carpet sharks v1 v2
LENKER Orectolobus dasypogon Dusket wobbegong * Tasselled wobbegong v1
  Orectolobus halei Whitleus wobbegong * Whitley's wobbergong *
Startsiden Orectolobus hutchinsi  Brunsadel wobbegong * Brownsaddles wobbergonmg *
  Orectolobus japonicus Japansk wobbegong Japanese wobbegong
Juul forlag Orectolobus  maculatus Flekket wobbegong Spotted wobbegong
Blinken 16 Orectolobus  ornatus  Stripet wobbegong * Ornate wobbegong
1349 Rykkinn Orectolobus  wardi Nordlig wobbegong * Northern wobbegong
Faks 67 13 10 99 Sutorectus  tentaculatus Brosteins wobbegong * Cobbler wobbegong
post@juulforlag.no HEMISCYLLIIDAE    Bambushai * Bamboo sharks
www.juulforlag.no Chiloscyllium  arabicum Arabisk bambushai * Arabian carpetshark
Organisasjonsnr: Chiloscyllium  burmensis Burmesisk bambushai * Burmese bambooshark
984676867 mva Chiloscyllium  caerulopunctatum Blåflekket bambushai * Bluespotted bambooshark
Bank kontonr.: Chiloscyllium  griseum Grå bambushai * Grey bambooshark
5134.06.17162 Chiloscyllium  hasseltii  Hasslts bambushai Hasselt's bambooshark
  Chiloscyllium  indicum Slank bambushai * Slender bambooshark
Bøker Chiloscyllium  plagiosum Hvitflekket bambushai * Whitespotted bambooshark
  Chiloscyllium  punctatum Brunbåndet bambushai * Brownbanded bambooshark
Lydbøker Hemiscyllium  freycineti Indonesian speckled carpetshark
  Hemiscyllium  hallstromi Papuan epåletthai * Papuan epaulette shark
CD-rom Hemiscyllium  ocellatum Epåletthai * Epaulette shark v1
  Hemiscyllium  strahani Hooded carpetshark
Video Hemiscyllium  trispeculare Speckled carpetshark
  STEGOSTOMATIDAE   Zebra sharks
Plansjer Stegostoma  fasciatum Zebrahai * Zebra shark v1 v2
  GINGLYMOSTOMATIDAE    Ammehaier * Nurse sharks v1 v2 v3
AquaLingua Ginglymostoma  cirratum Ammehai * Nurse shark
  Pseudoginglymostoma  brevicaudatum Korthalet ammehai * Short-tail nurse shark
Om forlaget Nebrius  ferrugineus Brun ammehai * Tawny nurse shark v1
  RHINCODONTIDAE   Whale sharks
LENKER Rhiniodon  typus Hvalhai Whale shark v1 v2
 
Startsiden LAMNIFORMES  MACKEREL SHARKS
  ODONTASPIDIDAE   Sandtigerhaier * Sand Tigers / Ragged tooths v1 v2
Juul forlag Carcharias taurus Sandtigerhai * Sand tiger shark / Grey nurse shark  v1 v2 v3
Blinken 16 Carcharias  tricuspidatus Indisk sandtigerhai * Indian sand tiger
1349 Rykkinn Odontaspis  ferox Småøuet sandtigerhai * Smalltooth sand tiger / Bumpytail raggedtooth
Faks 67 13 10 99 Odontaspis  noronhai Storøyet sandtigerhai * Bigeye sand tiger
post@juulforlag.no MITSUKURINIDAE  Goblin sharks 
www.juulforlag.no Mitsukurina  owstoni Nesehai Goblin shark
Organisasjonsnr: PSEUDOCARCHARIIDAE   Krokodillehaier * Crocodile sharks 
984676867 mva Pseudocarcharias  kamoharai Krokodillehaier * Crocodile shark
Bank kontonr.: MEGACHASMIDAE     Megamouth sharks
5134.06.17162 Megachasma  pelagios Megamouth shark v1
  ALOPIIDAE   Revhaier * Thresher sharks
Bøker Alopias  pelagicus Stillehavsrevhai * Pelagic thresher v1
  Alopias  superciliosus Storøyet revhai * Bigeye thresher
Lydbøker Alopias  vulpinus Revhai Thintail thresher
  CETORHINIDAE  Basking sharks 
CD-rom Cetorhinus  maximus Brugde Basking shark v1 v2
  LAMNIDAE  Makrellhaier * / Hvithaier * Mackerel sharks, Porbeagles, White sharks 
Video Carcharodon  carcharias Hvithai Great white shark v1 v2 v3
  Carcharodon  megalodon (ext.) Storkjefhai * Megatooth shark (ext.)
Plansjer Isurus  oxyrinchus Makrellhai Shortfin mako v1
  Isurus  paucus Langfinnet makrellhai * Longfin mako
AquaLingua Lamna  ditropis Laksehai * Salmon shark
  Lamna  nasus Håbrand Porbeagle shark  
Om forlaget
  CARCHARHINIFORMES  GROUND SHARKS
LENKER SCYLIORHINIDAE  Katthaer Catsharks  v1
  Apristurus  acanutus  Flatnose cat shark
Startsiden Apristurus  albisoma  Albisoma cat shark *(temp)
  Apristurus  aphyodes Aphyodes cat shark *(temp.)
Juul forlag Apristurus  atlanticus Atlantic ghost catshark
Blinken 16 Apristurus  brunneus Brun katthai * Brown catshark
1349 Rykkinn Apristurus  canutus Hoary catshark
Faks 67 13 10 99 Apristurus  exsanguis  Flaccid cat shark
post@juulforlag.no Apristurus  fedorovi  Fedorovi cat shark *(temp)
www.juulforlag.no Apristurus  gibbosus  Knøl  katthai * Humpback cat shark
Organisasjonsnr: Apristurus  herklotsi Langfinnet katthai * Longfin catshark
984676867 mva Apristurus  indicus Smallbelly catshark
Bank kontonr.: Apristurus  internatus  Internatus cat shark *(temp.)
5134.06.17162 Apristurus  investigatoris Bredsnutet katthai * Broadnose catshark
  Apristurus  japonicus Japansk katthai Japanese catshark
Bøker Apristurus  kampae Langsnutet katthai * Longnose catshark
  Apristurus  laurussoni  Islandsk katthai Iceland catshark
Lydbøker Apristurus  longicephalus Langhodet katthai * Longhead catshark
  Apristurus  macrorhynchus Flathodet katthai * Flathead catshark
CD-rom Apristurus  manis Spøkelse katthai * Ghost catshark
  Apristurus  melanoasper  Black roughscale catshark
Video Apristurus  microps Småøyet katthai * Smalleye catshark
  Apristurus micropterygeus Smalldorsal cat shark
Plansjer Apristurus nasutus Storsnutet katthai * Largenose catshark
  Apristurus parvipinnis Kortfinnet katthai * Smallfin catshark
AquaLingua Apristurus pinguis Pingus kattehai *(temp)
  Apristurus  platyrhynchus (verweyi) Spadesnutet katthai * Spatulasnout catshark
Om forlaget Apristurus profundorum Dyphavs katthai Deepwater catshark
  Apristurus  riveri Broadgill catshark
LENKER Apristurus  saldanha Saldanha catshark
  Apristurus  sibogae Lys katthai * Pale catshark
Startsiden Apristurus  sinensis Sørkinisisk katthai * South China catshark
  Apristurus  spongiceps Spongehead catshark
Juul forlag Apristurus  stenseni Panama ghost catshark
Blinken 16 Asymbolus  analis Australsk flekkatthai * Australian spotted catshark
1349 Rykkinn Asymbolus  funebris  Funebris spotted shark *(temp)
Faks 67 13 10 99 Asymbolus  occiduus  Vestlig flekkatthai * Western spotted catshark
post@juulforlag.no Asymbolus  pallidus  Lys flekkatthai * Pale spotted catshark
www.juulforlag.no Asymbolus  parvus  Parvus spoted catshark *(temp)
Organisasjonsnr: Asymbolus  rubiginosus  Rubiginos spotted catshark *(temp)
984676867 mva Asymbolus  submaculatus  Variegated catshark
Bank kontonr.: Asymbolus  vincenti Gulf catshark
5134.06.17162 Atelomycterus  baliensis Baliensis cat shark *(temp)
  Atelomycterus  fasciatus  Båndet sandkatthai * Banded sand catshark
Bøker Atelomycterus  macleayi Marmorert katthai * Australian marbled catshark
  Atelomycterus  marmoratus Koral katthai* Coral catshark
Lydbøker Aulohalaelurus  kanakorum New Caledonia catshark
  Aulohalaelurus  labiosus Australian blackspotted catshark
CD-rom Cephaloscyllium  fasciatum Nettmønstret ballonghai * Reticulated swellshark
  Cephaloscyllium  isabellum Flekket ballonghai * Draughtsboard shark
Video Cephaloscyllium  laticeps (nascione) Australsk ballonghai * Australian swellshark
  Cephaloscyllium  silasi Indisk ballonghai * Indian swellshark
Plansjer Cephaloscyllium  sufflans Vanlig ballonghai * Balloon shark
  Cephaloscyllium  umbratile  Japansk ballonghai * Blotchy swell shark
AquaLingua Cephaloscyllium  ventriosum Kalefornisk ballonghai * Swellshark
  Cephaloscyllium  sp. New Guinea swellshark
Om forlaget Cephaloscyllium  sp. Dwarf oriental swellshark
  Cephaloscyllium  sp. Dwarf balloon shark
LENKER Cephaloscyllium  sp. New Caledonia swellshark
  Cephaloscyllium  sp. Whitefin swellshark
Startsiden Cephaloscyllium  sp. Saddled swellshark
  Cephaloscyllium  sp. Northern draughtsboard shark
Juul forlag Cephaloscyllium  sp. Narrowbar swellshark
Blinken 16 Cephaloscyllium  sp. Speckled swellshark
1349 Rykkinn Cephalurus  cephalus Slikkepinnehai * Lollipop catshark
Faks 67 13 10 99 Galeus  antillensis Antille saghalehai * Antilles catshark
post@juulforlag.no Galeus  arae Karibisk saghalehai * Roughtail catshark
www.juulforlag.no Galeus  atlanticus  Atlantisk saghalehai * Atlantic sawtail cat shark
Organisasjonsnr: Galeus  boardmani Austrask saghalehai * Australian sawtail catshark
984676867 mva Galeus  cadenati Langfinnet saghalehai * Longfin sawtail cat shark
Bank kontonr.: Galeus  eastmani Gecko saghalehai * Gecko catshark
5134.06.17162 Galeus  gracilis  Slank saghalehai * Slender sawtail catshark,
  Galeus  longirostris Langsnutet saghalehai * Longnose sawtail cat shark
Bøker Galeus  melastomus Hågjel Blackmouth catshark
  Galeus  mincaronei Sydlig pigghale katthai * Southern sawtail catshark
Lydbøker Galeus  murinus Islandsk saghalehai * Mouse catshark
  Galeus  nipponensis Kortfinnet saghalehai * Broadfin sawtail catshark
CD-rom Galeus  piperatus Kalifornisk saghalehai * Peppered catshark
  Galeus  polli Afrikansk saghalehai * African sawtail catshark
Video Galeus  sauteri Svartfinnet saghalehai * Blacktip sawtail catshark
  Galeus  schultzi Dverg saghalehai *hai * Dwarf sawtail catshark
Plansjer Galeus  springeri  Springers pigghale katthai * Springer's sawtail cat shark
  Galeus  sp. B  Northern sawtail catshark
AquaLingua Halaelurus  alcocki Arabisk katthai * Arabian catshark
  Halaelurus  boesemani Spettet katthai *  Speckled catshark
Om forlaget Halaelurus  buergeri Svartflekket katthai * Blackspotted catshark
  Halaelurus  canescens Mørk katthai * Dusky catshark
LENKER Halaelurus  clevai  Bredhodet katthai * Broadhead cat shark
  Halaelurus  dawsoni Ny-Zealandsk katthai * New Zealand catshark
Startsiden Halaelurus  hispidus Bustet katthai Bristly catshark
  Halaelurus  immaculatus Hainan katthai * Spotless catshark
Juul forlag Halaelurus  lineatus Oppsnutet katthai * Lined catshark
Blinken 16 Halaelurus  lutarius Mudder katthai * Mud catshark
1349 Rykkinn Halaelurus  natalensis Tiger katthai * Tiger catshark
Faks 67 13 10 99 Halaelurus  quagga Quagga katthai * Quagga catshark
post@juulforlag.no Haploblepharus  edwardsii Småflekket skygghai * Puffadder shyshark
www.juulforlag.no Haploblepharus  fuscus Brun skyugghai * * Brown shyshark
Organisasjonsnr: Haploblepharus  pictus Storflekket skygghai * Dark shyshark
984676867 mva Holohalaelurus  favus  Favus catshark *(temp)
Bank kontonr.: Holohalaelurus  grennian  Grennian catshark *(temp)
5134.06.17162 Holohalaelurus  melanostigma  Norman's catshark *(temp)
  Holohalaelurus  punctatus Småflekket bredhodehai * African spotted catshark
Bøker Holohalaelurus  regani Storflekket bredhodehai * Izak catshark
  Parmaturus  campechiensis Campechemjukhai * Campeche catshark
Lydbøker Parmaturus  macmillani  Ny-Zealandsk mjukhai * McMillan's cat shark
  Parmaturus  melanobranchius Smalsnutet mjukhai * Blackgill catshark
CD-rom Parmaturus  pilosus Rundsnutet mjukhai * * Salamander shark
  Parmaturus  xaniurus Sagfinnet mjukhai * Filetail catshark
Video Parmaturus  sp. A  Korthalet mjukhai * Shorttail catshark
  Pentanchus  profundicolus Enfinnet katthai Onefin catshark 
Plansjer Poroderma  africanum Stripet katthai * Striped catshark 
  Poroderma  pantherinum (marleyi) Leopard katthai * Leopard catshark 
AquaLingua Schroederichthys  bivius Storflekket kosrtsnutehai * Narrowmouthed catshark
  Schroederichthys  chilensis Svartflekket kortsnutehai * Redspotted catshark
Om forlaget Schroederichthys  maculatus Hvitflekket kortsnutehai * Narrowtail catshark
  Schroederichthys  saurisqualus  Firfisle kortsnutehai * Lizard catshark
LENKER Schroederichthys  tenuis Småflekket kortsnutehai * Slender catshark
  Scyliorhinus  besnardi Uruguay rødhai * Polkadot catshark
Startsiden Scyliorhinus  boa Mønstret rødhai Boa catshark
  Scyliorhinus  canicula Småflekket rødhai Small-spotted catshark
Juul forlag Scyliorhinus  capensis Gulflekket rødhai Yellowspotted catshark
Blinken 16 Scyliorhinus  cervigoni Vestafrikansk rødhai West African catshark
1349 Rykkinn Scyliorhinus  comoroensis  Comorerrødhai Comoro cat shark
Faks 67 13 10 99 Scyliorhinus  garmani Brunflekket rødhai * Brownspotted catshark
post@juulforlag.no Scyliorhinus  haeckelii Fregnet rødhai * Freckled catshark
www.juulforlag.no Scyliorhinus  hesperius Hvitflekket rødhai Whitesaddled catshark
Organisasjonsnr: Scyliorhinus meadi Flekkfri rødhai Blotched catshark
984676867 mva Scyliorhinus  retifer Kjettingmønstret rødhai * Chain catshark
Bank kontonr.: Scyliorhinus  stellaris Storflekket rødhai Nursehound
5134.06.17162 Scyliorhinus  tokubee  Izu rødhai Izu cat shark
  Scyliorhinus  torazame Ruskinnet rødhai Cloudy catshark  
Bøker Scyliorhinus  torrei Dvergrødhai Dwarf catshark
  PROSCYLLIIDAE   Finback catsharks 
Lydbøker Ctenacis  fehlmanni Halekinhai * Harlequin catshark
  Eridacnis  barbouri Kubansk smalhalehai * Cuban ribbontail catshark
CD-rom Eridacnis  radcliffei Liten smalhalhai * Pygmy ribbontail catshark
  Eridacnis  sinuans Langsnutet smalhalehai * African ribbontail catshark
Video Gollum  attenuatus Kilsnute kattai Slender smooth-hound
  Proscyllium  habereri Flekket grovkamhai * Graceful catshark
Plansjer PSEUDOTRIAKIDAE   Falsk katthai False catsharks
  Pseudotriakis  microdon Faskk katthai * False catshark 
AquaLingua LEPTOCHARIIDAE  Barbeled houndsharks 
  Leptocharias  smithii Barbeled houndshark
Om forlaget TRIAKIDAE    Hundhaier Houndsharks
  Furgaleus  macki Skjegget hundhai Whiskery shark
LENKER Galeorhinus  galeus Topehai * /Stimhai * Tope shark / School shark
  Gogolia  filewoodi Seilfinnet hundhai * Sailback houndshark
Startsiden Hemitriakis  abdita  Mørsnutet topehai Deepwater sicklefin hound shark
  Hemitriakis  falcata  Kvassfinnet topehai * Sicklefin hound shark
Juul forlag Hemitriakis  japanica Japansk topehai * Japanese topeshark
Blinken 16 Hemitriakis  leucoperiptera Filippinsk topehai Whitefin topeshark
1349 Rykkinn Hemitriakis  sp. Ocellate topeshark
Faks 67 13 10 99 Hypogaleus  hyugaensis Smekkert hundhai * Blacktip tope
post@juulforlag.no Iago  garricki Langsnutet pukkelhai Longnose houndshark
www.juulforlag.no Iago  omanensis Storøyet pukkelhai * Bigeye houndshark
Organisasjonsnr: Iago  sp. Lavfinnet pukkelhai * Lowfin houndshark
984676867 mva Iago  sp. Smågjellet pukkelhai * Smallgill houndshark
Bank kontonr.: Mustelus  antarcticus Australskglatthai * Gummy shark
5134.06.17162 Mustelus  asterias Hvitflekket glatthai * Starry smooth-hound
  Mustelus  californicus Kalilfornisk galtthai * Grey smooth-hound,
Bøker Mustelus  canis Grå glatthai * Dusky smooth-hound
  Mustelus  dorsalis Skarptannet glatthai * Sharptooth smooth-hound
Lydbøker Mustelus  fasciatus Stripet glatthai * Striped smooth-hound
  Mustelus  griseus Flekkløs glatthai Spotless smooth-hound
CD-rom Mustelus  hacat Hacat smooth-hound *(temp)
  Mustelus  henlei Brun glatthai * Brown smooth-hound
Video Mustelus  higmani Småøyet glatthai * Smalleye smooth-hound
  Mustelus  lenticulatus Ny-Zealandsk glatthai * Spotted estuary smooth-hound
Plansjer Mustelus  lunulatus Sigdfinnet gratthai * Sicklefin smooth-hound
  Mustelus  manazo Stjerneflekket glatthai * Starspotted smooth-hound
AquaLingua Mustelus  mento Småflekket glatthai * Speckled smooth-hound
  Mustelus  minicanis Minicanis smooth-hound *(temp)
Om forlaget Mustelus  mosis Arabisk glatthai * Arabian smooth-hound
  Mustelus  mustelus Glatthai Common smooth-hound
LENKER Mustelus  norrisi Karibisk glatthai * Narrowfin smooth-hound
  Mustelus  palumbes Hvitflekket afrikagalatthai * Whitespotted smooth-hound
Startsiden Mustelus  punctulatus Svartflekket galtthai * Blackspotted smooth-hound
  Mustelus  schmitti Uruguayglatthai * Narrownose smooth-hound
Juul forlag Mustelus  sinusmexicanus  Gulf glatthai * Gulf smoothhound
Blinken 16 Mustelus  whitney Knølglatthai * Humpback smooth-hound,
1349 Rykkinn Scylliogaleus  quecketti Flapnose houndshark
Faks 67 13 10 99 Triakis  acutipinna Sharpfin houndshark
post@juulforlag.no Triakis  maculata Spotted houndshark
www.juulforlag.no Triakis  megalopterus Sharptooth houndshark
Organisasjonsnr: Triakis  scyllium Banded houndshark
984676867 mva Triakis  semifasciata Leopard shark v1 v2
Bank kontonr.: HEMIGALEIDAE    Weasel sharks
5134.06.17162 Chaenogaleus  macrostoma Hooktooth shark
  Hemigaleus  australiensis  Australian weasel shark
Bøker Hemigaleus  microstoma Sicklefin weasel shark
  Hemipristis  elongata (elongatus) Snaggletooth shark
Lydbøker Paragaleus  leucolomatus  Whitetip weasel shark
  Paragaleus  pectoralis Atlantic weasel shark
CD-rom Paragaleus  randalli  Slender weasel shark
  Paragaleus  tengi Straight-tooth weasel shark
Video CARCHARHINIDAE  Requiem sharks 
  Carcharhinus  acronotus Blacknose shark
Plansjer Carcharhinus  albimarginatus Hvitfinnet gråhai * Silvertip shark v1 v2
  Carcharhinus  altimus Bignose shark
AquaLingua Carcharhinus  amblyrhynchoides Graceful shark
  Carcharhinus  amblyrhynchos (wheeleri) Grey reef shark v1 v2
Om forlaget Carcharhinus  amboinensis Småøyet gråhai * Java shark / Pigeye shark
  Carcharhinus  borneensis Borneo shark
LENKER Carcharhinus  brachyurus Copper shark v1
  Carcharhinus  brevipinna Spinner shark
Startsiden Carcharhinus  cautus Nervous shark
  Carcharhinus  dussumieri Whitecheek shark
Juul forlag Carcharhinus  falciformis Silky shark v1
Blinken 16 Carcharhinus  fitzroyensis Creek whaler
1349 Rykkinn Carcharhinus  galapagensis Galapagos shark v1
Faks 67 13 10 99 Carcharhinus  hemiodon Pondicherry shark
post@juulforlag.no Carcharhinus  isodon Finetooth shark
www.juulforlag.no Carcharhinus  leiodon  Smooth tooth blacktip shark
Organisasjonsnr: Carcharhinus  leucas Bull shark / Zambezi shark  v1
984676867 mva Carcharhinus  limbatus Blacktip shark v1
Bank kontonr.: Carcharhinus  longimanus Oceanic whitetip shark v1 v2
5134.06.17162 Carcharhinus  macloti Hardnose shark
  Carcharhinus  melanopterus Svartfinnet revgråhai * Blacktip reef shark v1 v2
Bøker Carcharhinus  obscurus Svarthai * Dusky shark v1
  Carcharhinus  perezi Caribbean reef shark v1
Lydbøker Carcharhinus  plumbeus Høyfinnet sandrevhai * Sandbar shark
  Carcharhinus  porosus Småhalet gråhai * Smalltail shark
CD-rom Carcharhinus  sealei Blackspot shark
  Carcharhinus  signatus Night shark
Video Carcharhinus  sorrah Spottail shark
  Carcharhinus  tilstoni Australian blacktip shark
Plansjer Galeocerdo  cuvier Tiger shark v1 v2
  Glyphis  gangeticus Ganges shark
AquaLingua Glyphis  glyphis Speartooth shark
  Glyphis  sp. A   Bizant river shark
Om forlaget Glyphis  sp. B  Borneo river shark
  Glyphis  sp. C New Guinea river shark,
LENKER Isogomphodon  oxyrhynchus Daggernose shark
  Lamiopsis  temmincki Broadfin shark
Startsiden Loxodon  macrorhinus Sliteye shark
  Nasolamia  velox Whitenose shark
Juul forlag Negaprion  acutidens Sicklefin lemon shark
Blinken 16 Negaprion  brevirostris Lemon shark v1 v2
1349 Rykkinn Prionace  glauca Blåhai Blue shark v1
Faks 67 13 10 99 Rhizoprionodon  acutus Milk shark
post@juulforlag.no Rhizoprionodon  lalandii Brazilian sharpnose shark
www.juulforlag.no Rhizoprionodon  longurio Pacific sharpnose shark
Organisasjonsnr: Rhizoprionodon  oligolinx Grey sharpnose shark
984676867 mva Rhizoprionodon  porosus Caribbean sharpnose shark
Bank kontonr.: Rhizoprionodon  taylori Australian sharpnose shark
5134.06.17162 Rhizoprionodon  terraenovae Atlantic sharpnose shark
  Scoliodon  laticaudus Spadenose shark 
  Triaenodon  obesus whitetip reef shark v1 v2
  SPHYRNIDAE  Hammerhead, Bonnethead, Scoophead  v1 v2
  Eusphyra  blochii Winghead shark
  Sphyrna  corona Scalloped bonnethead / Corona
  Sphyrna  couardi Whitefin hammerhead,
  Sphyrna  lewini Scalloped hammerhead v1 v2
  Sphyrna  media Scoophead
  Sphyrna  mokarran Great hammerhead v1
  Sphyrna  tiburo Bonnethead / Shovelhead
  Sphyrna  tudes Smalleye hammerhead
  Sphyrna  zygaena Smooth hammerhead
  Sphyrna (Mesozygaena) sp.  A Squarehead Shark
 
  Se haiplansje
 
      * webmasterforslag webmaster: post@juulforlag.no