Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
       
Bøker
    Verdens sjøfugler med foto/bilde, video og lyd lenker  
Lydbøker   Seabirds of the World incl. photo/picture, video and sound links  
    Speniscidae Pingviner Penguins
CD-rom   Diomedeidae Albatrosser Albatross
    Procellariidae Stormfugler (petrell, lire) Petrels and Shearwaters
Video   Hydrobatidae Stormsvaler Storm-Petrels
    Pelecanoididae Dykkpetreller Diving petrels
Plansjer   Phaethontidae Tropikkfugler Tropicbirds
    Fregatidae Fregattfugler Frigatebirds
AquaLingua   Sulidae Suler Gannets and Bobbies
    Phalacrocoracidae Skarver Cormorants and Shags
Om forlaget   Anhingidae Slangehalsfugler Darters
    Pelecanidae Pelikaner Pelicans
LENKER   Dromadidae Krabbeetere Crab Plover
    Chionididae Slirenebb fugler Sheathbills
Startsiden   Haematopodidae Tjeld Oystercatcher
    Laridae Måker Seagulls
Juul forlag   Sternidae Terner Terns
Blinken 16   Stercorariidae Joer Skua / Jaeger
1349 Rykkinn   Rynchopidae Saksenebb fugler Skimmers
Tlf. 67 13 21 68   Alcidae Alker Auks
Faks 67 13 10 99   Gavidae Lommer Divers / Loons
post@juulforlag.no   Anatidae Andefugler Geese and Ducks
www.juulforlag.no   Artsoversikt til plansjen Fugler ved strand og hav * : webmasterforslag
    foto / photo Norsk English Video Sang/Song
Bøker Spheniscidae Penguins Lyd/Sound
 
Lydbøker Diomedeidae ^OPP Albatrosser Albatross V V2 V3
  Diomedea amsterdamensis Beltealbatross Amsterdam Albatross
CD-rom Diomedea epornophora Kongealbatross, nordlig Northern Royal Albatross v s1
  Diomedea exulans Vandrealbatross Wandering Albatross v v2 s1 ss
Video Diomedea  epomophora Kongealbatross, sørlig Southern Royal Albatross v s1
  Diomedea (Phoebastria) albatrus Gulhodealbatross Short-tailed ( / Steller's -) Albatross v
Plansjer Diomedea (Phoebastria) immutabilis Laysanalbatrosss Laysan Albatross v v2 s1
  Diomedea () irrorata Galapagosalbatross Waved Albatross v v2
AquaLingua Diomedea (Phoebastria) nigripes Svartfotalbatross Black-footed Albatross v s1
  Diomedea (Thalassarche) bulleri Hvitpannealbatross Buller's Albatross v
Om forlaget Diomedea (Thalassarche) cauta Svartflekkalbatross Shy Albatross White-Capped Albatross v s1 s2
  Diomedea (Thalassarche) chlororhynchos Tristanalbatross Atlantic Yellow-nosed Albatross  v
LENKER Diomedea (Thalassarche) chlororhynchos carteri Crozetalbatross Indian Yellow-nosed Albatross v
  Diomedea (Thalassarche) chrysostoma Gråhodealbatross Grey-headed Albatross v ss
Startsiden Diomedea (Thalassarche) melanophris Svartbrynalbatross Black-browed Albatross v ss
  Phoebetria fusca Sotalbatross (Dark mantled) Sooty Albatross v
Juul forlag Phoebetria palpebrata Gråalbatross Light-mantled Albatross v
Blinken 16  
1349 Rykkinn Procellariidae ^OPP Stormfugler Petrels and Shearwaters V V2 V3 V4
Tlf. 67 13 21 68 Bulweria bulwerii Spisshalpetrell Bulwer's Petrel v
Faks 67 13 10 99 Bulweria fallax Araberpetrell Jouanin's Petrel
post@juulforlag.no Calonectris diomedea Gulnebblire Cory's Shearwater v s1
www.juulforlag.no Calonectris leucomelas Hvitpannelire Streaked Shearwater v
  Daption  capense Flekkpetrell Cape Petrel (Pintado Petrel) v v2
Bøker Fulmarus glacialis Havhest Northern Fulmar v v2 s1 s2
  Fulmarus glacialoides Sørhavhest Southern Fulmar v
Lydbøker Halobaena caerulea Blåpetrell Blue Petrel v
  Lugensa (Pterodroma) brevirostris Sølvvingepetrell Kerguelen Petrel v
CD-rom Macronectes  giganteus Sørkjempepetrell Southern Giant Petrel v s1 ss
  Macronectes  halli Nordkjempepetrell Northern Giant Petrel v  
Video Pachyptila belcheri Smalnebbhvalfugl Slender-billed Prion v
  Pachyptila
crassirostris
Tykknebbhvalfugl Fulmar Prion s1
Plansjer Pachyptila desolata Antarktishvalfugl Antarctic Prion v
  Pachyptila salvini Marionhvalfugl Salvin's Prion (Medium-billed Prion) v
AquaLingua Pachyptila turtur Alvehvalfugl Fairy Prion v
  Pachyptila vittata Brednebbhvalfugl Broad-billed Prion
Om forlaget Pagodroma  nivea Snøpetrell Snow Petrel v
  Pagodroma ( - nivea -) confusa Ispetrell Greater Snow Petrel
LENKER Procellaria aequinoctialis Hvithakepetrell White-chinned Petrel v
  Procellaria cinerea Gråpetrell Grey Petrel v
Startsiden Procellaria parkinsoni Fjellpetrell Black Petrel v
  Procellaria westlandica Westlandpetrell Westland (- Black) Petrel v s1
Juul forlag Pseudobulweria (Pterodroma) aterrima Reunionpetrell Mascarene Petrel
Blinken 16 Pseudobulweria (Pterodroma) becki Solomonpetrell Beck's Petrel
1349 Rykkinn Pseudobulweria (Pterodroma) macgillivrayi Fijipetrell Fiji Petrell
Tlf. 67 13 21 68 Pseudobulweria (Pterodroma) rostrata Brunhodepetrell Tahiti Petrel v
Faks 67 13 10 99 Pterodroma alba Phoenixpetrell Phoenix Petrel
post@juulforlag.no Pterodroma arminjoniana Trinidadpetrell Trinidade Petrel
www.juulforlag.no Pterodroma axillaris Chathampetrell Chatham Petrel
  Pterodroma baraui Rodriguepetrell Barau's Petrel  
Bøker Pterodroma brevipes Sothalspetrell Collared Petrel
  Pterodroma cahow Bermudapetrell Bermuda Petrel
Lydbøker Pterodroma cervicalis Macauleypetrell White-necked Petrel v
  Pterodroma cookii Flaggermuspetrell Cook's Petrel s1 s2
CD-rom Pterodroma defilippiana Masatierrapetrell Mas a Tierra Petrel (De Filippi's Petrel)
  Pterodroma externa Juanfernandezpetrell Juan Fernandez Petrel
Video Pterodroma feae Kappverdepetrell Fea's petrel (Cape Verde Petrel)
  Pterodroma hasitata Vestindiapetrell Black-capped Petrel
Plansjer Pterodroma heraldica Heroldpetrell Herald Petrel
  Pterodroma hypoleuca Boninpetrell Bonin Petrel s1
AquaLingua Pterodroma incerta Hvitbukpetrell Atlantic Petrel
  Pterodroma inexpectata Gråbukpetrell Mottled Petrel
Om forlaget Pterodroma lessonii Hvithodepetrell White-headed Petrel
  Pterodroma leucoptera Sotkragepetrell Gould's Petrel
LENKER Pterodroma longirostris Sotnakkepetrell Stejneger's Petrel
  Pterodroma macroptera Storvingepetrell Great-winged Petrel v
Startsiden Pterodroma madeira Madeirapetrell Zino's Petrel (Madeira Petrel)
  Pterodroma magentae Magentapetrell Magenta Petrel
Juul forlag Pterodroma mollis Silkepetrell Soft-plumaged Petrel v
Blinken 16 Pterodroma neglecta Kermadecpetrell Kermadec Petrel s1
1349 Rykkinn Pterodroma nigripennis Gråkragepetrell Black-winged Petrel
Tlf. 67 13 21 68 Pterodroma phaeopygia Hawaiipetrell Galapagos Petrel (Dark-rumped Petrel) v
Faks 67 13 10 99 Pterodroma pycrofti Maoripetrell Pycroft's Petrel
post@juulforlag.no Pterodroma rostrata Tahitipetrell ? Tahiti Petrel v  
www.juulforlag.no Pterodroma solandri Lordhowepetrell Providence Petrel v
  Pterodroma ultima Tuamotupetrell Murphy's Petrel
Bøker Puffinus assimilis Dverglire Little Shearwater v
  Puffinus auricularis Mexicolire Townsend's Shearwater
Lydbøker Puffinus bannermani Boninlire Bannerman's Shearwater
  Puffinus bulleri Grårygglire Buller's Shearwater v
CD-rom Puffinus carneipes Lysbeinlire Flesh-footed Shearwater v s1
  Puffinus creatopus Chilelire Pink-footed Shearwater v
Video Puffinus gavia Flagrelire Fluttering Shearwater v
  Puffinus gravis Storlire Great Shearwater v s1
Plansjer Puffinus griseus Grålire Sooty Shearwater v s1 s2
  Puffinus heinrothi Melanesialire Heinroth's Shearwater
AquaLingua Puffinus huttoni Maolire Hutton's Shearwater v
  Puffinus lherminieri Tropelire Audubon's Shearwater v s1
Om forlaget Puffinus nativitatis Brunlire Christmas Shearwater
  Puffinus newelli Kaualire Hawaiian Shearwater (Newell's Shearw.)
LENKER Puffinus opisthomelas Bajalire Black-vented Shearwater ss
  Puffinus pacificus Kilehalelire Wedge-tailed Shearwater v s1
Startsiden Puffinus persicus Perserlire Persian Shearwater
  Puffinus pufinus Havlire Manx Shearwater s1 s2
Juul forlag Puffinus tenuirostris Smalnebblire Short-tailed Shearwater v s1
Blinken 16 Puffinus yelkouan Middelhavslire Yelkouan Shearwater
1349 Rykkinn Thalassoica antarctica Antarktispetrell Antarctic Petrel ss
Tlf. 67 13 21 68
Faks 67 13 10 99 Hydrobatidae ^OPP Stormsvaler Storm-Petrels
post@juulforlag.no Fregetta grallaria Hvitbukstormsvale White-bellied Storm-Petrel
www.juulforlag.no Fregetta tropica Svartbukstormsvale Black-bellied Storm-Petrel v
  Garrodia nereis Gråryggstormsvale Grey-backed Storm-Petrel
Bøker Hydrobates pelagicus Havsvale European Storm-Petrel v s1 s2
  Nesofregetta fuliginosa Hvitstrupestormsvale Polynesian Storm-Petrel v
Lydbøker Oceanites gracilis Dansestormsvale Elliot's Storm-Petrel (White-ventet -) v
  Oceanites maorianus Ny-Zealandstormsvale* New Zealand Storm-Petrel
CD-rom Oceanites oceanicus Wilsonstormsvale Wilson's Storm-Petrel v s1 s2
  Oceanodroma castro Passatstormsvale Madeiran Storm-petrel
Video Oceanodroma furcata Gråstormsvale Fork-tailed Storm-Petrel
  Oceanodroma homochroa Kaliforniastormsvale Ashy Storm-Petrel
Plansjer Oceanodroma hornbyi Ringstormsvale Hornby's Storm-Petrel (Ringed -) v
  Oceanodroma leucorhoa Stormsvaler Leach's Storm-Petrel s1 s2
AquaLingua Oceanodroma macrodactyla (ext.) Guadelopestormsvale Guadalupe Storm-Petrel
  Oceanodroma markhami Perustormsvale Markham's Storm-Petrel v
Om forlaget Oceanodroma matsudairae Wostormsvale Matsudaira's Storm-Petrel v
  Oceanodroma melania Bajastormsvale Black Storm-Petrel
LENKER Oceanodroma (Halocyptena) microsoma Dvergstormsvale Least Storm-Petrel
  Oceanodroma monorhis Japanstormsvale Swinhoe's Storm-Petrel v s1
Startsiden Oceanodroma tethys Dagstormsvale Wedge-rumped Storm-Petrel v s1
  Oceanodroma tristrami Hawaiistormsvale Tristram's Storm-Petrel v
Juul forlag Pelagodroma marina Fregattstormsvale White-faced Storm-Petrel v
Blinken 16
1349 Rykkinn Pelecanoididea ^OPP Dykkpetreller Diving Petrels
Tlf. 67 13 21 68 Pelecanoides garnotti Humbodtdykkpetrell Peruvian Diving Petrel v
Faks 67 13 10 99 Pelecanoides georgicus Kortnebbdykkpetrell South Georgia Diving Petrel v
post@juulforlag.no Pelecanoides magellanicus Magellandykkpetrell Magellan Diving Petrel
www.juulforlag.no Pelecanoides urinatrix Smalnebbdykkpetrell Common Diving Petrel
 
Bøker Phaethontidae ^OPP Tropikkfugler Tropicbird
  Phaethon aethereus Rødnebbtropikkfugl Red-billed Tropicbird v s1
Lydbøker Phaethon lepturus Småtropikkfugl White-tailed Tropicbird v s1
  Phaethon rubricauda Rødhaletropikkfugl Red-tailed Tropicbird v s1
CD-rom
  Fregatidae ^OPP Fregattfugler Frigatebirds V
Video Fregata andrewsi Christmasfregattfugl Christmas Island Frigatebird v
  Fregata aquila Ascensionfregattfugl Ascension Frigatebird
Plansjer Fregata ariel Småfregattfugl Lesser Frigatebird v s1
  Fregata magnificens Praktfregattfugl Magnificent Frigatebird v s1 s2
AquaLingua Fregata minor Storfregattfugl Greate Frigatebird v
 
Om forlaget Sulidae ^OPP Suler Gannets and Boobies V V2 V3 V4
  Morus (Sula)  capensis Kappsule Cape Gannet v
LENKER Morus serrator Australsule Australian Gannet v
  Morus (Sula)  bassanus (bassana) Havsule Northern Gannet v s1 s2
Startsiden Sula dactylatra Måsesule Masked Booby v s1
  Sula leucogaster Brunsule Brown Bobby v s1
Juul forlag Sula nebouxii Blåfotsule Blue-fotted Booby v s1
Blinken 16 Sula variegata Humboldtsule Peruvian Booby v
1349 Rykkinn Sula  sula Rødforsule Red-footed Booby v s1
Tlf. 67 13 21 68 Sula (Papasula) abbotti Christmassule Abbott's Booby v
Faks 67 13 10 99
post@juulforlag.no Phalacrocoracidac ^OPP Skarver Cormorants and Shags V V2 V3 V4
www.juulforlag.no Phalacrocorax africanus Langhaleskarv Long-tailed Cormorant v
  Phalacrocorax aristotelis Toppskarv European Shag (Common shag) v s1
Bøker Phalacrocorax atriceps Knoppskarv Imperial Shag (Blue eyed Shag) v
  Phalacrocorax auritus Totoppskarv Double-crested Cormorant v s1
Lydbøker Phalacrocorax bougainvillii Guanoskarv Guanay Cormorant v
  Phalacrocorax bransfieldensis Antarktisskarv Antarctic Shag v
CD-rom Phalacrocorax brasillianus (olivaceus) Flodskarv Neotropic Cormorant v s1
  Phalacrocorax campbelli Cambellskarv Campbell (Island) Shag
Video Phalacrocorax capensis Kappskarv Cape Cormorant v
  Phalacrocorax capillatus (filamentosus) Japanskarv Temminck's Cormorant,
Plansjer Phalacrocorax carbo Storskarv Great Cormorant v s1 s2
  Phalacrocorax carunculatus Vorteskarv Rough-faced Shag v
AquaLingua Phalacrocorax chalconotus Bronseskarv Stewart (Island) Shag v
  Phalacrocorax colensoi Aucklandskarv Auckland (Islands) Shag
Om forlaget Phalacrocorax coronatus Kromskarv Crowned Cormorant 
  Phalacrocorax featherstoni Svarthalsflekkskarv Pitt Iisland) Shag (Pit (Iasland) Cormorant)
LENKER Phalacrocorax fuscescens Tasmanskarv Black-faced Cormorant v
  Phalacrocorax fuscicollis Bengalskarv Indian Cormorant
Startsiden Phalacrocorax gaimardi Rødfotskarv Red-legged Cormorant v
  Phalacrocorax georgianus Sørgeorgiaskarv South Georgia Shag v
Juul forlag Phalacrocorax harrisi Galapagosskarv Flightless Cormorant v  
Blinken 16 Phalacrocorax lucidus Afrikastorskarv White-breasted Cormorant
1349 Rykkinn Phalacrocorax magellanicus Magellanskarv Rock Shag v
Tlf. 67 13 21 68 Phalacrocorax melanoleucos Kortnebbskarv Little Pied Cormorant v
Faks 67 13 10 99 Phalacrocorax neglectus Benguelaskarv Bank Cormorant v
post@juulforlag.no Phalacrocorax niger Orientdvergskav Little Cormorant v
www.juulforlag.no Phalacrocorax nigrogularis Araberskarv Socotran Cormorant
  Phalacrocorax onslowi Chathamskarv Chatam Island Shag
Bøker Phalacrocorax pelagicus Beringskarv Pelagic Cormorant s1
  Phalacrocorax penicillatus Blåhakeskarv Brandt's Cormorant s1
Lydbøker Phalacrocorax perspicillatus Brilleskarv Spectacled Cormorant (ext.)
  Phalacrocorax punctatus Hvithalsflekkskarv Spotted Shag
CD-rom Phalacrocorax pygmeus dvergskarv Pygmy Cormorant s1
  Phalacrocorax ranfurlyi Bountyskarv Bounty Shag (Bounty Islands Shag)
Video Phalacrocorax sulcirostris Lagfiskeskarv Little Black Cormorant v
  Phalacrocorax urile Rødmaskeskarv Red-faced Cormorant s1
Plansjer Phalacrocorax varius Australskarv Pied Cormorant v
  Phalacrocorax (Leucocarbo) verrucosus Kergulenskarv Kerguelen Shag
AquaLingua
  Anhingidae ^OPP Slangehalsfamilien Darters
Om forlaget Anhinga anhinga Amerikaslangehals Anhinga v s1
  Anhinga melanogaster Orientslangehals Oriental Darter v
LENKER Anhinga novaehollandiae Australslangehals Australian Darter
  Anhinga rufa Afrikaslangehals African Darter
Startsiden
  Pelecanidae ^OPP Pelikaner
Pelicans
V V2
Juul forlag Pelecanus conspicillatus Australpelikan Australian Pelican v
Blinken 16 Pelecanus crispus Krøllpelikan Dalmatian Pelican v s1
1349 Rykkinn Pelecanus erythrorhynchos Amerikapelikan American White Pelican v s1 s2
Tlf. 67 13 21 68 Pelecanus occidentalis Brunpelikan Brown Pelican v s1
Faks 67 13 10 99 Pelecanus onocrotalus Hvitpeleikan Great White Pelican v s1
post@juulforlag.no Pelecanus philippensis Flekknebbpelikan Spot-billed Pelican v
www.juulforlag.no Pelecanus rufescens Rosenpelikan Pink-backed Pelican v
  Pelecanus thagus Humboldtpelikan Peruvian Pelican v
Bøker
  Dromadidae ^OPP Krabbetere Crab Plovers
Lydbøker Dromas ardeola Krabbeeter Crab Plover v
 
CD-rom Chionididae ^OPP Slirenebb fugler Sheathbills
  Chionis alba Antarktisslirenebb Pale-faced Sheathbill / Snowy Sheatbill v
Video Chionis minor Maskeslirenebb Black-faced Sheathbill
   
Plansjer Haematopodidae ^OPP Tjeld Oystercatcher V
  Haematopus ater Tykknebbsvarttjeld Blackish Oystercatcher v
AquaLingua Haematopus bachmani Amerikasvarttjeld American Black Oystercatcher v s1
  Haematopus finschi (chathamensis) Nyzealandtjeld Chatham Island Oystercatcher v
Om forlaget Haematopus fuliginosus Sottjeld Sooty Oystercatcher v
  Haematopus leucopodus Magellantjeld Magellanic Oystercatcher v
LENKER Haematopus longirostris Australtjeld Australian Pied Oystercatcher v
  Haematopus meadewaldoi Kanarisvarttjeld Canarian Black Oystercatcher
Startsiden Haematopus moquini Kappsvarttjeld African Black Oystercatcher v
  Haematopus ostralegus Tjeld Eurasian Oystercatcher v s1 s2
Juul forlag Haematopus palliatus Amerikatjeld American Oystercatcher v s1 s2
Blinken 16 Haematopus unicolor Todrakttjeld Variable Oystercatcher
1349 Rykkinn
Tlf. 67 13 21 68 Laridae ^OPP Måker Seagulls v v2
Faks 67 13 10 99 Larus  argentatus Gråmåke Herring Gull  v s1 s2
post@juulforlag.no Larus  armenicus Armenermåke Armenian Gull
www.juulforlag.no Larus  atlanticus Argentinamåke Olrog's Gull
  Larus  atricilla Lattermåke Laughing Gull  v s1 s2
Bøker Larus  audouinii Middelhavsmåke Audouin's Gull  v s1
  Larus  belcheri Skarvmåke Belcher's Gull (Band-tailed Gull) v  
Lydbøker Larus  brunnicephalus Asiahettemåke Brown-headed Gull v
  Larus  bulleri Maorimåke Black-billed Gull  v
CD-rom Larus  cachinnans  Kaspimåke Caspian Gull v
  Larus  californicus Præriegråmåke California Gull  v s1 s2
Video Larus  canus Fiskemåke Common Gull v s1 s2  
  Larus  cirrocephalus Gråhodemåke Grey-headed Gull v v2
Plansjer Larus  crassirostris Japanmåke Black-tailed Gull  
  Larus  delawarensis Ringnebbmåke Ring-billed Gull v s1 s2
AquaLingua Larus  dominicanus Taremåke Kelp Gull  v s1
  Larus  fuliginosus Lavamåke Lava Gull  v
Om forlaget Larus  fuscus Sildemåke Lesser Black-backed Gull  v s1 s2
  Larus  genei Smalnebbmåke Slender-billed Gull v s1 s2
LENKER Larus  glaucescens Gråvingemåke Glaucous-winged Gull s1
  Larus  glaucoides Grønlandsmåke Iceland Gull s1 s2
Startsiden Larus  hartlaubii Namibmåke Hartlaub's Gull (King Gull) v
  Larus  heermanni Askemåke Heermann's Gull  v s1 s2
Juul forlag Larus  hemprichii Sotmåke Sooty Gull v
Blinken 16 Larus  heuglini sibirmåke Heuglin's Gull
1349 Rykkinn Larus  hyperboreus Polarmåke Glaucous Gull v s1 s2
Tlf. 67 13 21 68 Larus  ichthyaetus Steppemåke Great Black-headed Gull  v s1
Faks 67 13 10 99 Larus  saundersi Saunders måke Saunders' Gull v
post@juulforlag.no Larus  leucophthalmus Rødehavsmåke White-eyed Gull
www.juulforlag.no Larus  livens Gulfotsvartbak Yellow-footed Gull
  Larus  maculipennis Sørhettemåke Brown-hooded Gull v
Bøker Larus  marinus Svartbak Great Black-backed Gull  v s1 s2
  Larus  melanocephalus Svartehavsmåke Mediterranean Gull v s1 s2
Lydbøker Larus  michahellis gulbeingråmåke Yellow-legged Gull s1
  Larus  minutus Dvergmåke Little Gull v s1 s2
CD-rom Larus  modestus Ørkenmåke Grey Gull v
  Larus  novaehollandiae Australmåke Silver Gull v
Video Larus  occidentalis Kaliforniasvartbak Western Gull v s1 s2
  Larus  pacificus Tykknebbmåke Pacific Gull v
Plansjer Larus  philadelphia Kanadahettemåke Bonaparte's Gull v   s1 s2
  Larus  pipixcan Franklinmåke Franklin's Gull v   s1 s2
AquaLingua Larus  relictus Mongolhettemåke Relict Gull  
  Larus  ridibundus Hettemåke Black-headed Gull v   s1 s2
Om forlaget Larus  saundersi Amurdvergmåke Saunder's Gull v
  Larus  schistisagus Skifermåke Slaty-backed Gull
LENKER Larus  scopulinus Nyzelandmåke Red-billed Gull v
  Larus (Leucophaeus) scoresbii Magellanmåke Dolphin Gull v
Startsiden Larus  serranus Andesmåke Andean Gull v
  Larus  smithsonianus amerikansk sildemåke American Herring Gull
Juul forlag Larus  thayeri Eskimomåke Thayer's Gull
Blinken 16 Larus  vegae østsibirsk sildemåke East Siberian Herring Gull    
1349 Rykkinn Pagophila  eburnea Ismåke Ivory Gull
Tlf. 67 13 21 68 Rhodostethia  rosea Rosenmåke Ross's Gull v
Faks 67 13 10 99 Xema (Larus)  sabini Sabinemåke Sabine's Gull v s1
post@juulforlag.no Creagrus  furcatus Svalestjertmåke Swallow-tailed Gull v
www.juulforlag.no Rissa  brevirostris Rødfotkrykkje Red-legged Kittiwake v s1
  Rissa tridactyla Krykkje Kittiwake / Black-legged Kittiwake v s1 s2
Bøker
  Sternidae ^OPP Terner Terns V V2
Lydbøker Chlidonias (Sterna) albostriatus (albostriata) Maoriterne Black-fronted Tern
  Chlidonias hybridus Hvitkinnsvartterne Whiskered Tern v s1 s2
CD-rom Chlidonias leucopterus Hvitvingesvartterne White-winged Black Tern v s1 s2
  Chlidonias niger Svartterne Black Tern v s1 s2
Video Phaetusa simplex Tykknebbterne Large-billed Tern v s1
  Sterna acuticauda (melanogastra) Svartbukterne Black-bellied Tern
Plansjer Sterna aurantia Flodterne River Tern v s1
  Sterna (Hydroprogne) caspia Rovterne Caspian Tern v s1 s2
AquaLingua Sterna dougallii Rosenterne Roseate Tern v s1 s2
  Sterna forsteri Prærieterne Forster's Tern v s1 s2
Om forlaget Sterna hirundinacea Svaleterne South American Tern v
  Sterna hirundo Makrellterne Common Tern v s1 s2
LENKER Sterna paradisaea Rødnebbterne Arctic Tern v s1 s2
  Sterna repressa Hvitkinnterne White-cheeked Tern
Startsiden Sterna striata Nyzealandterne White-fronted Tern v
  Sterna sumatrana Svartnebbterne Black-naped Tern s1
Juul forlag Sterna trudeaui Svartøreterne Trudeau's Tern (Snowy  crowned Tern)
Blinken 16 Sterna virgata Kergulenterne Kerguelen Tern v
1349 Rykkinn Sterna vittata Sørhavsterne Antarctic Tern v
Tlf. 67 13 21 68 Sterna (Gelochelidon) nilotica Sandterne Gull-billed Tern v s1 s2
Faks 67 13 10 99 Sterna (Onychoprion) aleutica Beringterne Aleutian Tern
post@juulforlag.no Sterna (Onychoprion) anaethetus Tøyleterne Bridled Tern v s1
www.juulforlag.no Sterna (Onychoprion) fuscata Sotterne Sooty Tern v s1
  Sterna (Onychoprion) lunata Polynesiaterne Grey-backed Tern
Bøker Sterna (Sternula) albifrons Dvergterne Little Tern v s1 s2
  Sterna (Sternula) antillarum Amerikadvergterne Least Tern v s1 s2
Lydbøker   Sterna (Sternula) balaenarum Benguelaterne Damara Tern
    Sterna (Sternula) lorata Perudvergterne Peruvian Tern
CD-rom   Sterna (Sternula) nereis Alveterne Fairy Tern v ss
    Sterna (Sternula) saundersi Araberdvergterne Saunders' Tern
Video   Sterna (Sternula) superciliaris Amazondvergterne Yellow-billed Tern
    Sterna (Thalasseus) bengalensis Bengalterne Lesser Crested Tern v
Plansjer   Sterna (Thalasseus) bergii Hinduterne Crested Tern (Swift Tern) v ss
    Sterna (Thalasseus) bernstein (zimmermanni) Kinaterne Chinese Crested Tern
AquaLingua   Sterna (Thalasseus) elegans Langnebbterne Elegant Tern v s1
    Sterna (Thalasseus) maxima (maximus) Kongeterne Royal Tern v s1
Om forlaget   Sterna (Thalasseus) sandvicensis Splitterne Sandwich Tern v s1 s2
    Larosterna inca Inkaterne Inca Tern v
LENKER Gygis alba Silketerne White Tern v
    Gygis microrhyncha Dvergsilketerne Little White Tern
Startsiden   Anous minutus Svartnoddy Black Noddy v s1
  Anous stolidus Brunnoddy Brown Noddy (Common Noddy) v s1
Juul forlag Anous tenuirostris Smånoddy Lesser Noddy v
Blinken 16 Procelsterna albivitta Grånoddy Grey Noddy
1349 Rykkinn Procelsterna cerulea Blånoddy Blue (- Grey -) Noddy s1
Tlf. 67 13 21 68
Faks 67 13 10 99 Stercorariidae ^OPP Joer Skua / Jaeger V
post@juulforlag.no Catharacta  antarctica Falklandsjo Brown Skua (Antarctic Skua) v s1
www.juulforlag.no Catharacta  chilensis Kaneljo Chilean Skua v
  Catharacta  lonnbergi Sørhavsjo Dark southern scua
Bøker Catharacta  maccormicki Sørjo South Polar Skua v ss
  Catharacta  skua Storjo Great Skua v s1 s2
Lydbøker Stercorarius  longicaudus Fjelljo Long-tailed Skua (Jaeger) s1 s2
  Stercorarius  parasiticus Tyvjo Arctic Skua / Parasitic Jaeger v v2 s1 s2
CD-rom Stercorarius  pomarinus Polarjo Pomarine Skua / Jaeger v s1 s2
 
Video Rynchopidae ^OPP Saksenebber Skimmers V
  Rynchops albicollis Indiasaksenebb Indian Skimmer
Plansjer Rynchops flavirostris Afrikasaksenebb African Skimmer v
  Rynchops niger Amerikasaksenebb Black Skimmer v v2 s1 s2
AquaLingua
  Alcidae ^OPP Alker Auks
Om forlaget Aethia cristatella Toppdvergalke Crested Auklet s1
  Aethia (Cyclorrhynchus) psittacula Parakittalke * Parakeet Auklet s1
LENKER Aethia pusilla Flekkdvergalke Least Auklet s1
  Aethia pygmae Praktdvergalke Whiskered Auklet s1
Startsiden Alca torda Alke Razorbill v s1 s2
  Alle alle Alkekonge Dovekie / Little Auk v s1
Juul forlag Brachyramphus brevirostris Kortnebbdvergteist Kittlitz's Murrelet
Blinken 16 Brachyramphus marmoratus Marmordvergteist Marbled Murrelet v s1
1349 Rykkinn Cepphus grylle Teist Black Guillemot / Tystie v v2 s1 s2
Tlf. 67 13 21 68 Cepphus  carbo Brilleteist Spectacled Guillemot / Sooty Guillemot
Faks 67 13 10 99 Cepphus  columba Berlingteist Pigeon Guillemot v ss
post@juulforlag.no Cerorhinca monocerata Neshornlunde Rhinoceros Auklet v s1
www.juulforlag.no Cyclorrhynchus psittacula Papegøyealke Parakeet Auklet   ss
  Fratercula (V) arctica Lunde Atlantic Puffin v s1 s2
Bøker Fratercula cirrhata Topplunde Tufted Puffin v s1
  Fratercula corniculata Hornlunde Horned Puffin v s1
Lydbøker Pinguinus impennis (ext.) Geirfugl Greate Auk  
  Ptychoramphus aleuticus Sotalke Cassin's Auklet   s1
CD-rom Synthliboramphus antiquus Nordstarik Ancient Murrelet    s1
  Synthliboramphus hypoleucus Mexiostarik Xantus's Murrelet   s1
Video Synthliboramphus wumizusume Japanstarik Japanese Murrelet / Crested Murrelet  
  Uria lomvia Polarlomvi Brünnich's Guillemot / Thick-billed Murre v s1 s2
Plansjer Uria aalge Lomvi Common Guillemot / Common Murre v   s1 s2
   
AquaLingua Gaviidae ^OPP Lommer Divers / Loons  
  Gavia  arctica Storlom Black-throated Diver v   s1 s2
Om forlaget Gavia  stellata Smålom Red-throated Diver / Loon v s1 s2
  Gavia  pacifica Amerikastorlom Pacific Loon s1 s2
LENKER Gavia  immer Islom Great Northern Diver / Loon v s1 s2
  Gavia  adamsii Gulnebblom White-billed Diver / Loon s1
Startsiden
  Anatidae Andefugler Geese and Ducks
  Clangula hyemalis Havelle Long-tailed Duck v v2 s1 s2
 
        webmaster: post@juulforlag.no